Chrudimské noviny Jaroslav Koreček: Triduum

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Jaroslav Koreček: Triduum

Čtvrtkem začíná velikonoční Triduum. Je vrcholem křesťanského liturgického roku. Následuje Velký pátek, Bílá sobota a v neděli slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Naposledy zazní zvony před odletem do Říma. 

Zelený čtvrtek. Je pátým dnem Svatého týdne. Hospodyně vynáší poslední smetí na křižovatky cest, aby bylo po celý rok v domě čisto a klid. Jedí se zelená jídla. Zelí, špenát nebo hrách. Ty měly zaručit zdraví na celý rok. Křesťané si připomínají Poslední večeři Páně. Ježíš Kristus ví, že je zrazen. Při večeři ulamuje chléb a namočený do vína ho podává Jidášovi. Zde je moje tělo a krev. Ten odejde a přivádí stráž. Polibkem označuje Ježíše Krista. Odvádí ho k Pilátovi.                                                                                                   

Velký  pátek. Věřící dodržují půst. Pokrm bez masa jedí jednou denně. Bylo zakázáno pracovat na poli a hýbat se zemí. Nemělo by se nic prodávat, půjčovat ani darovat. Ježíše Krista předvedli k Pilátovi. Ten nebyl úplně přesvědčen o jeho vině. Nabídl ukřižování jiného lotra. Bouřící dav však trval na Kristovu ukřižování. Nechal ho zbičovat a zkrvaveného ho znovu ukázal davu. Ukřižovat, ukřižovat, ukřižovat – volal dav, který ho ještě nedávno vítal při vjezdu do Jeruzaléma. Bylo rozhodnuto a rozsudek vykonán. Dokonáno jest. Tak zněla poslední slova Ježíše Krista přibitého na kříži. Obloha zahřměla a zem se zachvěla.  

  

Kresba Jaroslava Korečka

   
Bílá sobota, Svatá nebo Velká. Během dne se nekonají žádné církevní obřady. Slaví se pomazání Kristova těla a uložení do hrobu. Končí se západem slunce. Měly by se péci mazance a beránci a barvit velikonoční vajíčka.                                                                             

Velikonoční neděle je oslavou života. Boží hod velikonoční je nejslavnějším dnem křesťanského roku. Slaví se zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Křesťané se tento den scházejí k eucharistickému „lámání chleba“. Provádí se svěcení velikonočních pokrmů. Hospodáři dávají kus svěceného jídla na pole, vinice a zahrady, aby byla dobrá úroda.

Kresba Jaroslava Korečka
                                                   

Velikonoční pondělí, také zvané Červené. Časně ráno chodí mládenci s pomlázkou z vrbového proutí koledovat. Šlehají děvčata a vinčují. To ženám zaručí krásu, mládí a plodnost. Za to dostávají vajíčka a stuhy. Červená stuha znamená, že má koledníka ráda. Modrá dává naději. Zelená značila oblibu. Žlutá nezájem. V některých oblastech chodí v úterý koledovat děvčata a polévají chlapce vodou. Pokrokové firmy jim poskytují pracovní volno.                              

Jaroslav Koreček

Reklama