Chrudimské noviny Když vášně přehluší realitu aneb Leťák chceme všichni

Dnes: 10°C
Zítra: 10°C
Pozítří: 11°C

Když vášně přehluší realitu aneb Leťák chceme všichni

Tak to byla mela! Dovolit si napsat postřeh o tom, že by se město mělo už konečně jasně a zřetelně vyjádřit k tomu, co zamýšlí s bývalým letním kinem, bylo, jako kdybych zašťoural ve vosím hnízdě. Tolik žihadel jsem snad ještě nikdy v diskuzi pod článkem neschytal. Naštěstí se tu našly i hlasy, které se mě zastaly, protože stejně jako já pochopily, že nelze k tomuto problému dál mlčet, neboť se pomalu ale jistě mění z odborného na politické téma, což nikdy nevěstí nic dobrého. Zdrcující bylo však zjištění, kolik nenávisti mezi mými spoluobčany koluje, kolik horkých hlav šíří po internetu i na veřejnosti pomluvy, polopravdy, lži a fámy, a to buď z neznalosti anebo v horším případě s jistým záměrem ublížit. Z toho je mi opravdu špatně po těle i na duši už proto, že držíme v rodině smutek a přestože to někteří věděli, trefovali se do mě po mailu až do nedělního večera, což chvílemi hraničilo až s fanatismem.

Přitom všichni bojujeme za společnou věc! Ano, není to žádné překvapení, jedna i druhá strana (město a sdružení MaChr - za Chrudim malebnou) chce bývalý "leťák" proměnit v multifunkční zařízení, jenže každá strana to prezentuje po svém. Město pokračuje v tomto záměru administrativním tempem, které je momentálně limitováno nedostatkem peněz, avšak nijak se k záležitosti nevyjadřuje. Na druhé straně spolek MaChr, reprezentovaný zejména Richardem Herbstem, který se souhlasem města v areálu dočasně hospodaří, a který obíhá město s peticí, jež vytváří dojem, že chce město "leťák" nadobro zbourat a přeměnit ho v parkoviště. Ale tak to vůbec není, vážení čtenáři! Proto mě zlobí, že město mlčí, což pokaždé zavdává příčinu ke vzniku nejrůznějších fám, které podněcují mezi lidmi zbytečné vášně. Ještě více mě rozzlobilo, že byly k petici zneužity děti a chrudimský Mama klub, což překročilo jistou míru vkusu, proto si stojím za příměrem, že v Africe dávají dětem do rukou samopaly a u nás tužky, aby bojovaly za věc dospělých. Přeci jen jsme rozdílné kultury, ale efekt to má stejný.

Projekt přeměny letního kina na multifunkční zařízení budí emoce.  Foto: archiv Chrudimských novin

Pojďme tedy společně hledat příčiny toho, co nás rozděluje v názoru. Město už v minulém volebním období přijalo koncepci přeměny uzavřeného letního kina na multifunkční zařízení. Důvodem k tomu byla velmi nízká divácká návštěvnost (pozn. průměr na jedno představení byl 40 diváků, míst k sezení je v areálu tisíc - čerpáno z podkladů Chrudimské besedy, která kino provozovala) a areál se stával stále více ztrátovým. Pochopitelně tak scházely peníze na jeho další údržbu, natož na modernizaci, kterou kino, pokud chce držet krok s filmovými novinkami, nutně vyžaduje. Také stáří areálu je na pováženou. Vznikl v 50. letech minulého století a zakryl za Muzeem původní plac, který sloužil v zimě jako kluziště, na něž mimo jiné rád vzpomíná herec Petr Nárožný, který v Chrudimi vyrůstal. Letní kino poté prožívalo za bolševika nebývalý boom, protože představovalo jedno z mála spojení se západní kulturou a civilizovaným světem. Mnozí stejně jako já si jistě vzpomínáte na dlouhaténské fronty na vstupenky, které se vinuly od pokladny až k Široké ulici. Jenže, kde ty doby jsou... Snad jen v našich srdcích. Filmové festivaly pracujících vzaly s pádem železné opony za své a vše dokonola moderní technika, která postupně přenesla kina do našich obýváků. Za všechny to mimo jiné vcelku trefně shrnul Lukáš Herbst, syn Richarda Herbsta. "Co se týče kina, tak si osobně myslím, že je to přežitek, protože většina lidí kouká doma na tv nebo jedou do multikina. Je to sice krásnej sen tu prostoru zachovat, nicméně z mého pohledu je to nereálné, doba se prostě mění a s tím nikdo nic neuděláme." K tomu není víc už co dodat.

Dispoziční řešení multifunkčního areálu podle radničního návrhu.  Foto: archiv Chrudimských novin

Myslím, že až potud se naše názory nerozešly. Zkusme tedy pokračovat. Stáří kina, jeho nízká návštěvnost a prodělečnost nebyly jedinými kritérii, které přiměly předchozí radniční reprezentaci přemýšlet, jak areál účelněji využít. Bralo se přitom také v úvahu, že sousední Muzeum, především jeho Velký sál, nutně potřebuje parkovací kapacity. Kdo z vás někdy navštívil v Muzeu ples, ví, o čem tu mluvím, jak je mnohdy nepříjemné v mrazu a zimě po uklouzané silnici "stepovat" v lakýrkách nebo střevících od vzdáleného místa, kde jste byli nuceni zaparkovat, k Muzeu. Někdy se to neobešlo ani bez pádu na zem. A právě tuhle nepříjemnost bylo možné vyřešit velice elegantně v zázemí Muzea, kde se přímo nabízí plocha k parkování těsně u schodiště. No, řekněte, nelíbilo by se vám zaparkovat blízko u Muzea a pak jen vystoupat po schodech přímo do sálu? Mně určitě, i když za to budu muset něco zaplatit. Odtud tedy mimo jiné pojem rezidenční parkování, tj. placené - vyhrazené k určitému účelu. Navíc by parkoviště mohlo Muzeu umožnit pořádat ve Velkém sále konference a konečně tak nastartovat v Chrudimi výdělečnou kongresovou turistiku, která bude přínosem nejen pro městskou pokladnu, ale i pro živnostníky podnikající v centru města. Právě pro ty živnostníky, pro které se toho v Chrudimi moc nedělá. 

A takto si představuje prostor "leťáku" aktivista Richard Herbst.  Foto: archiv Chrudimských novin

Ještě než bylo letní kino za Muzeem postaveno, fungovala zde plocha pro sport a odpočinek. I tenhle námět se podařilo do projektu zakomponovat. Pamatuje se v něm na hrací prvky, zelenou plochu a cestu určenou k procházce podél celého území a řeky Chrudimky. A když už mluvím o aktivním odpočinku, tak ten se dá vhodně skloubit s tím, co tu vzniklo po roce 1950 - tedy kino, a dalšími kulturními a společenskými aktivitami, pro které se tohle území přímo nabízí - trhy, koncerty, festivaly, nebo divadla s kapacitou pro zhruba 300 diváků. Takové akce se zde dají díky zázemí Muzea velice rychle obsloužit místy k sezení, pódiem, stoly, stany či mobilním plátnem k promítání filmů. Prostě pamatovalo se takřka na všechno a na základě těchto úvah a požadavků byla zpracována ona studie, která byla později podrobena některými aktivisty nebývalé kritice, k níž později strhli i některé další spoluobčany. Jak jste jistě poznali, nacházíme se u zrodu občanského sdružení MaChr - za Chrudim malebou, které přišlo s kategorickým požadavkem na zachování celého areálu v původní podobě z 50. let, a začaly se používat první argumenty, proč tomu tak má být. 

Projekt schválený městským zastupitelstvem.  Foto: archiv Chrudimských novin

Kdybych měl popisovat celou další anabázi, byli bychom tu až do Vánoc, proto se pokusím děj zkrátit, ale nevynechat to podstatné. Podoba výše uvedeného projektu byla mezitím schválena k realizaci městským zastupitelstvem, avšak spolek MaChr ve svém úsilí neustával. Městem se začaly šířit fámy, že bude kino zbouráno a nahrazeno parkovištěm pro místního developera Milana Kuštu a bytový objekt, který postavil v Poděbradově ulici, že zvuk večerního promítání v "leťáku" ruší radního Luboše Jelínka, který žije s rodinou nad hradbami, a proto je prý pro zrušení kina, že tu snad časem vyroste i Kuštův hotel, a spousta dalších nesmyslů a nepodložených tvrzení. Každopádně se z nich dá vysledovat zatahování osobních vazeb mezi jednotlivými aktéry do záměru, který je určen nám všem a jehož prostřednictvím si někdo s někým vyřizuje osobní účty. Proto najednou taková spousta nenávisti, která začala posléze rozdělovat či alespoň znejisťovat chrudimskou veřejnost. Nebylo divu, že se ve městě začala vzápětí jako lavina nést fáma, že je vše dílem místních kmotrů a dřívější radniční koalice. Bylo krátce před volbami a tohle byla jedna z příčin toho, že se někteří kritici záměru multifunkčního areálu za Muzeem dostali na radnici nebo alespoň do některých komisí města. Ale ani potom nebylo vše tak černo-bílé a MaChr musel ze svých nároků postupně slevovat, přestože dostal areál k dočasnému užívání. Některým novým lidem na radnici začalo totiž docházet, že jsou návrhy spolku v řadě bodů nereálné a již schválený projekt byl znovu oživen - kvůli nedostatku peněz alespoň na etapy.

Lávka přes řeku Chrudimku dovolí příchod i z Poděbradovy ulice.  Foto: archiv Chrudimských novin

A nejspíš tohle byl spouštěč k tomu, aby byla zorganizována petice - z mého pohledu další pokus o ovlivnění veřejného mínění, jehož prostřednictvím chtěl spolek zatlačit na vedení radnice, aby od záměru za Muzeem ustoupilo. Průběh petice jsme popisovali už mnohokrát, takže se k ní nemá cenu vracet, stejně tak jsme poskytli prostor k vyjádření Richardu Herbstovi a Ivanu Baborákovi, důležitější však je, že byl původní projekt zakomponován do návrhu nového územního plánu města. Ještě před jeho projednáním uspořádal Richard Herbst veřejnou schůzi, na které představil svůj další, v pořadí už třetí tzv. kompromisní návrh (v minulém příspěvku označený za malůvku), v němž přichází s požadavkem na multifunkční areál za Muzeem, který je rozdílný oproti vypracovanému a již schválenému projektu pouze v tom, že chce zachovat uprostřed areálu obří plátno pro tisícovku diváků, ačkoliv Richard Herbst souhlasí se snížením divácké kapacity na 300 lidí, a hned za plátnem namaloval ohniště pro "dvanáct měsíčků" (prosím, tyto uvozovky nejsou ironie, ale termín používaný Richardem Herbstem). Dá se tedy říct, že se oba návrhy takřka sešly až na uvedené plátno, které, pokud by zůstalo zachováno v této podobě, znemožňovalo by využívat celý prostor za Muzeem k pořádání kulturních a dalších akcí, protože by zkrátka překáželo a nebylo by pro 300 diváků tak velké zapotřebí.

Jsme tedy u konce celého příběhu, který budil a stále ještě budí tolik neadekvátních vášní a vzájemného osočování. Nebyl jsem toho ušetřen ani já, přestože chceme všichni totéž, aby to za Muzeem žilo, dál se tady promítalo, relaxovalo a přestalo se lidem lhát. MaChru patří můj obdiv za to, že se pokusil o resuscitaci přírodního areálu, který ve většině z nás vzbuzuje nostalgii po mládí a bezstarostných časech, které se ale, bohužel, stejně nevrátí. Pojďme si udělat tento areál ještě hezčí, živější a smyslupnější a přestaňme se na sebe dívat skrz prsty a dělat z tohoto zástupného problému politiku, které někdo "šikovný" zneužívá ve svůj prospěch. Nespokojme se se šmírou a lacinými řečmi. Buďme realističtí, přizpůsobme se požadavkům současné doby a možnostem městské kasy, a přinuťme naši radnici, aby jakékoliv fámy nepřecházela mlčením a neživila tím v lidech ještě větší nervozitu. Ze všeho nejvíce ale zůstaňme lidmi a občany města s královskými kořeny, které nám mnozí závidí.

Roman Zahrádka

Reklama

Obrázek uživatele maminka
#1351 maminka 11. Listopad 2013 - 22:43
Pane Zahrádko, nedivte se ,že reakce na Váš první článek byly tak bouřlivé-podle Vás, podle mě byly velice jasné a rozumné,natož aby někoho urážely,narozdíl od toho, co jste napsal Vy.(zneužívání dětí!!! to je opravdu těžký kalibr) Budiž Vám ke cti, že tato Vaše reakce na názory čtenářů, podotýkám, ale jen v posledním odstavci, je opravdu lidumilná a velesmířlivá, ale já Vám nevěřím ani slovo, jsou to jen hezký řeči,aby jste se ukázal v lepším světle a napravil si reputaci. Kdo Vás zná,tak ví, že jste vždy posluhoval tomu, kdo Vás platil a vidím, že v tom jste se tedy opravdu nezměnil.
Obrázek uživatele koala
#1353 koala 11. Listopad 2013 - 23:20
Proč tolik nenávisti, nedůvěry a urážek? Možná proto, že nechcete slyšet fakta a chybí vám argumenty. Naopak v textu pana Zahrádky vidím rozumný pohled, postavený na faktech a zdravém selském rozumu. Ani se nedivím, že radnice má spolku Machr plné zuby.
Obrázek uživatele Tomáš Velendorf
#1354 Tomáš Velendorf 12. Listopad 2013 - 0:08
Opravdu tomu také nerozumím, kde se může v tolika lidech brát tolik zášti, nenávisti a urážek a to dokonce i v době, kdy se zde dočteme jaká smutná událost se udála v rodině pana Zahrádky. Vůbec se nedivím, že v této zemi se nepohne skoro nic ani o milimetr pozitivně dopředu, když i na této lokální úrovni se vedou takové nesmiřitelné a nenávistné boje. Za toto vše si opravdu nic jiného nezasloužíme než jen ten svrab a neštovice co tu pořád máme. A dobře nám tak. Opravdu tragédie.
Obrázek uživatele Roman Zahrádka
#1355 Roman Zahrádka 12. Listopad 2013 - 0:14
maminka: Pane Zahrádko, nedivte se ,že reakce na Váš první článek byly tak bouřlivé-podle Vás, podle mě byly velice jasné a rozumné,natož aby někoho urážely,narozdíl od toho, co jste napsal Vy.(zneužívání dětí!!! to je opravdu těžký kalibr) Budiž Vám ke cti, že tato Vaše reakce na názory čtenářů, podotýkám, ale jen v posledním odstavci, je opravdu lidumilná a velesmířlivá, ale já Vám nevěřím ani slovo, jsou to jen hezký řeči,aby jste se ukázal v lepším světle a napravil si reputaci. Kdo Vás zná,tak ví, že jste vždy posluhoval tomu, kdo Vás platil a vidím, že v tom jste se tedy opravdu nezměnil.
Vážená dámo, přestože jsem se zařekl, že už nebudu reagovat na žádné hysterické, emotivní nebo urážlivé proslovy, jako je ten Váš, protože jsem napsal už vše potřebné, musím konstatovat, že jste vůbec nic nepochopila. Od začátku byl celý boj za "leťák" jeden velký omyl (lépe řečeno - šíření poplašné zprávy), který se dostal v Chrudimi dokonce do volebního programu Věcí veřejných (VV) a nikdo z odpovědných lidí nedokázal tohle nepochopení pojmů nebo záměrný podvod na voliče vyvrátit. Je mi jasné, že se tito lidé po krachu VV zase za rok objeví na jiné kandidátce jiného volebního uskupení v Chrudimi, jako už se stalo v případě mimořádných parlamentních voleb, ale jsou to především oni, kdo by měli nést plnou zodpovědnost buď za svoji naivitu nebo lhaní. Jak jsem napsal výše, o zrušení letního kina nebyla nikdy řeč, to tvrdili pouze MaChři, VV a jiní, kteří se dali jejich řečmi nakazit. V daném případě šlo pouze o přetvoření leťáku na efektivnější multifunkční areál. Nic víc, nic méně! Věnujme se proto raději věcné a faktické diskuzi, která dává smysl, a neztrácejme čas vzájemným osočováním a matením občanů, které stejně nikam nevede. Je zjevné, že jste této kampani také podlehla, ale budu věřit, že se s původně navrženým projektem nejprve důkladně seznámíte, abyste nakonec zjistila, že se Richard Herbst a jeho věrní posunuli za několik let od radikálního odmítání multifunkčního areálu právě k tomuto záměru. Být na jeho místě, tak bych se veřejnosti nejprve za celou tuto tragikomickou frašku omluvil a potom si to odčinil prací v samotném areálu, která mi byla vcelku sympatická, přestože nevedla ke kýženému výsledku. Tímto se loučím a nehodlám dále uměle vytvořenou kauzu "leťák" komentovat. Zblbla totiž s odpuštěním v Chrudimi už dost lidí, a to nikomu na zdraví rozhodně nepřidá.
Obrázek uživatele chrudimáček
#1359 chrudimáček 12. Listopad 2013 - 12:46
maminka: Pane Zahrádko, nedivte se ,že reakce na Váš první článek byly tak bouřlivé-podle Vás, podle mě byly velice jasné a rozumné,natož aby někoho urážely,narozdíl od toho, co jste napsal Vy.(zneužívání dětí!!! to je opravdu těžký kalibr) Budiž Vám ke cti, že tato Vaše reakce na názory čtenářů, podotýkám, ale jen v posledním odstavci, je opravdu lidumilná a velesmířlivá, ale já Vám nevěřím ani slovo, jsou to jen hezký řeči,aby jste se ukázal v lepším světle a napravil si reputaci. Kdo Vás zná,tak ví, že jste vždy posluhoval tomu, kdo Vás platil a vidím, že v tom jste se tedy opravdu nezměnil.
Speciálně vaše reakce na předchozí článek byla z těch, které se za rámeček nedávají. Jinak řečeno kde ještě berete tu drzost kritizovat p. Zahrádku, at už píše cokoliv.
Obrázek uživatele maminka
#1376 maminka 13. Listopad 2013 - 22:36
chrudimáček: Speciálně vaše reakce na předchozí článek byla z těch, které se za rámeček nedávají. Jinak řečeno kde ještě berete tu drzost kritizovat p. Zahrádku, at už píše cokoliv.
Já být na jeho místě, tak bych si to za rámeček dala, na památku a pro ponaučení.
Obrázek uživatele Roman Zahrádka
#1378 Roman Zahrádka 14. Listopad 2013 - 9:19
maminka: Pane Zahrádko, nedivte se ,že reakce na Váš první článek byly tak bouřlivé-podle Vás, podle mě byly velice jasné a rozumné,natož aby někoho urážely,narozdíl od toho, co jste napsal Vy.(zneužívání dětí!!! to je opravdu těžký kalibr) Budiž Vám ke cti, že tato Vaše reakce na názory čtenářů, podotýkám, ale jen v posledním odstavci, je opravdu lidumilná a velesmířlivá, ale já Vám nevěřím ani slovo, jsou to jen hezký řeči,aby jste se ukázal v lepším světle a napravil si reputaci. Kdo Vás zná,tak ví, že jste vždy posluhoval tomu, kdo Vás platil a vidím, že v tom jste se tedy opravdu nezměnil.
Vážená paní, která se titulujete jako maminka, nezbývá mi, než znovu reagovat na Váš podnět, neboť žonglujete s pojmy a dojmy, jako by se nechumelilo, což je vždy silně zavádějící a matoucí. Pokud se tedy budeme držet striktně pojmu (tj. obsahu mého sdělení), tak jsem nikdy nekritizoval pořádání akce Ukládání broučků, která mimo jiné patří k těm povedeným v našem městě, stejně tak jsem ale podrobil kritice zneužití tohoto dětského programu a zejména dětí pro podepisování petice, která nedává valného smyslu a podněcuje v Chrudimi zbytečné vášně. Když ale shrnu Vaše dojmy, které jste přetavila do nemilosrdné kritiky, tak jste akci i petici zamíchala dohromady a ukázala prstem na toho, který nic takového nenapsal... Byl bych proto rád, abyste příště četla mnohem pozorněji, než vynesete unáhlené soudy, a tuto radu si sama pro sebe zarámečkovala a měla ji vždy na paměti. Budu Vám za to moc vděčný.
Obrázek uživatele rozzlobenýchrudimák
#1393 rozzlobenýchrudimák 14. Listopad 2013 - 22:31
Vážený pane Zahrádko, rozumím tomu, že se zde bráníte útokům od paní maminky, nicméně si myslím, každý zcela nestranný čtenář Vašich článků, musí uznat, že tyto byly značně zaměřeny proti příznivcům letního kina a nejednalo se o korektní popsání reality. Já osobně jsem jména na peticích nečetl a nevím, kolik je tam podepsaných dětí a velmi pochybuji, že Vy jste je četl. Pouze jste použil hodnocení pana Kozla, který se zamyslel nad úrovní a kvalitou akce ukládání broučků a na základě tohoto hodnocení jste napsal "úžasný článek", ve kterém jste nenechal nit suchou na panu Herbstovi a spolku MaChr. Prosím nedivte se v takovém případě, že to u lidí vyvolá řadu emocí a pak se k Vašim článkům vyjádří tak, jako například maminka. Pokud se někdy takto otřete o nějakého člověka v hospodě a Váš kamarád Vám řekne "seš vůl, tak to není", pravděpodobně se neurazíte, dáte si s ním panáka a ukončíte debatu. Bohužel v hospodě nejsme, Vy svůj názor prezentujete jako seriózní článek v novinách a proto těch nesouhlasných reakcí bude asi více. S tím, myslím, každý novinář musí počítat. Pokud mohu vyjádřit svůj vlastní názor na areál letního kina, pak věřte, že jsem za jeho zachování. Je mi jasné, že areál rekonstrukci potřebuje a s tím bych neměl nejmenší problém, naopak bych uvítal, kdyby se značně zastaralý areál upravil a snad i pár parkovacích míst by se našlo při zachování základu kina. Návrh, který je vyobrazen v tomto článku je jistě působivý (byť kino mi tam nějak chybí a pevné plátno věru žádné mobilní nenahradí), ale nejsem si zcela jist, zda toto přebudování nevyčerpe z městské pokladny více peněz, než je nezbytně nutné a zda by nebylo rozumnější tyto prostředky použít na jiné věci, které město bezesporu potřebuje. Mně osobně zde chybí osvětlené přechody, cyklostezka, podchod na fit okruh, lavičky k posezení a odpočinku,... Osobně se nejvíce obávám toho, že dojde k demolici stávajícího kina, k vybudování parkovacích míst a pak nám někdo řekne, že na nové kino nejsou prostředky, tak snad někdy později...
Obrázek uživatele Roman Zahrádka
#1397 Roman Zahrádka 15. Listopad 2013 - 10:14
rozzlobenýchrudimák: Vážený pane Zahrádko, rozumím tomu, že se zde bráníte útokům od paní maminky, nicméně si myslím, každý zcela nestranný čtenář Vašich článků, musí uznat, že tyto byly značně zaměřeny proti příznivcům letního kina a nejednalo se o korektní popsání reality. Já osobně jsem jména na peticích nečetl a nevím, kolik je tam podepsaných dětí a velmi pochybuji, že Vy jste je četl. Pouze jste použil hodnocení pana Kozla, který se zamyslel nad úrovní a kvalitou akce ukládání broučků a na základě tohoto hodnocení jste napsal "úžasný článek", ve kterém jste nenechal nit suchou na panu Herbstovi a spolku MaChr. Prosím nedivte se v takovém případě, že to u lidí vyvolá řadu emocí a pak se k Vašim článkům vyjádří tak, jako například maminka. Pokud se někdy takto otřete o nějakého člověka v hospodě a Váš kamarád Vám řekne "seš vůl, tak to není", pravděpodobně se neurazíte, dáte si s ním panáka a ukončíte debatu. Bohužel v hospodě nejsme, Vy svůj názor prezentujete jako seriózní článek v novinách a proto těch nesouhlasných reakcí bude asi více. S tím, myslím, každý novinář musí počítat. Pokud mohu vyjádřit svůj vlastní názor na areál letního kina, pak věřte, že jsem za jeho zachování. Je mi jasné, že areál rekonstrukci potřebuje a s tím bych neměl nejmenší problém, naopak bych uvítal, kdyby se značně zastaralý areál upravil a snad i pár parkovacích míst by se našlo při zachování základu kina. Návrh, který je vyobrazen v tomto článku je jistě působivý (byť kino mi tam nějak chybí a pevné plátno věru žádné mobilní nenahradí), ale nejsem si zcela jist, zda toto přebudování nevyčerpe z městské pokladny více peněz, než je nezbytně nutné a zda by nebylo rozumnější tyto prostředky použít na jiné věci, které město bezesporu potřebuje. Mně osobně zde chybí osvětlené přechody, cyklostezka, podchod na fit okruh, lavičky k posezení a odpočinku,... Osobně se nejvíce obávám toho, že dojde k demolici stávajícího kina, k vybudování parkovacích míst a pak nám někdo řekne, že na nové kino nejsou prostředky, tak snad někdy později...
Vážený rozzlobený Chrudimáku, pokud by taková situace nastala, tj. že by se celá plocha proměnila v parkoviště s odůvodněním, že snad nejsou peníze na letní kino a multifunkční využití celého areálu, budu jeden z prvních, který by něco takového podrobil kritice. Osobně tomu však nevěřím, protože o nutnosti multifunkčního využití prostoru za Muzeem hovoří jak nový územní plán města, tak městský architekt Marek Janatka, který, pokud jste pozorně sledoval video s ním, vcelku polopaticky vysvětlil všem horkým hlavám a nedůvěřivcům, proč je nutné areál multifunkčně využívat. A ještě - mobilní plátno pro zhruba 300 diváků je naprosto dostačující a není třeba zachovávat plátno pro tisíc lidí, kteří sem stejně už nikdy v tak vysokém počtu nepřijdou. Navíc v této podobě brání plnému využití celého prostoru pro pořádání dalších akcí, přirozeně s daleko levnějšími mobilními prvky (plátno, stany, židle, apod.), které přijdou uskladnit v zázemí Muzea. Zachování areálu v současné podobě je kvůli jeho údržbě a další nezbytné rekonstrukci nepřiměřeně drahé. Nezapomínejte, že by prostředky na případnou opravu šly ze společných peněz nás všech, tj. asi 24 tisíc obyvatel města a místních částí, což mi přijde nejen nehospodárné, ale i krajně nezodpovědné. Panu Herbstovi vytýkám jen to, že si neověřil veškeré informace o záměru a naprosto zbytečně burcoval a rozděloval chrudimskou veřejnost kvůli svému klukovskému snu, který přenesl i do politické roviny a neváhal k tomu zneužít i akci pro děti. Na tom nedhodlám nic měnit, ani se nikomu omlouvat, protože bych překrucoval skutečnosti, které doopravdy nastaly.
Obrázek uživatele koala
#1398 koala 15. Listopad 2013 - 11:02
Netuším proč by "pevné plátno žádné mobilní nemohlo nahradit". Mrkněte sem ... http://www.nafukovaci-shop.cz/nafukovaci-shop/eshop/13-1-PROMITACI-PLATNA/0/5/573-Platno-nafukovaci-promitaci-platno-16x10m
Obrázek uživatele rozzlobenýchrudimák
#1402 rozzlobenýchrudimák 15. Listopad 2013 - 14:07
Nafukovací plátno je jistě reálná věc a lze jej použít pro jednorázovou akci, nicméně manipulace s ním a jeho instalace jsou natolik zbytečná a náročná věc, že pokud by se počítalo s využitím areálu "i na letní kino", předem lituji každého, kdo jej bude obsluhovat. Mé obavy právě pramení z toho, že pokud bude plátno mobilní a budou zde mobilní stánky, lavičky a podobně, pak bude areál využit k promítání filmů asi stejně, jako k akcím mama klubu, tedy jednou nebo dvakrát za sezónu. Stejně tak rozvedení ozvučení, mobilní promítací kabina (bezva byla ta avia z let minulých), příprava obrazu, dotažení sítí... To je právě to, co si myslím, že není úplně jednoduchá záležitost, pokud nemají diváci brkat o kabely a kotvící lana... Pokud tedy menší plátno, pokud tedy kino pro cca 300 lidí, proč ne pevné plátno, proč ne pevná kabina, proč ne pevné pódium pro vystoupení souborů, proč ne stálá instalace zvuku?? Jsem jenom laik a určitě nemám veškeré vědomosti, které jsou potřeba k realizaci takového projektu, ale od toho jsou tu ti námi zvolení, kteří to mohou probrat a mohou o tom diskutovat. Třeba mi tu někdo z Vás vysvětlí, proč by to nešlo a jaké by to přinášelo úskalí...