Chrudimské noviny Josef Káles: Zodpovědné hospodaření je hlavní zásadou „svobodné“ komunální politiky

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Josef Káles: Zodpovědné hospodaření je hlavní zásadou „svobodné“ komunální politiky

www.svobodni.cz - Republikový výbor Svobodných schválil již v roce 2010 Zásady obecní politiky. Šest stručných programových bodů se věnuje hlavně hospodářské politice v obcích, další témata nezmiňuje. Protože stále existuje velký počet členů a příznivců Svobodných, kteří se s těmito zásadami nesetkali, zmiňuji je níže se stručným komentářem či se zkušenostmi z komunální politiky.

1. „Obce hospodaří zpravidla s vyrovnaným rozpočtem a dluhy tvoří jen v mimořádných situacích za souhlasu kvalifikované většiny zastupitelů. Svobodní toto pravidlo hospodaření obcí prosazují jako analogii návrhu ústavního zákona o vyrovnaném rozpočtu na úrovni státu.“ Čeští komunální politici nehospodaří příliš odpovědně. Kdybychom se podívali na dluh v přepočtu na obyvatele v okresních městech v roce 2012 (poslední dostupné údaje od Ministerstva financí ČR), našli bychom mezi největšími hříšníky město Kolín s dluhem přes 25 tisíc korun na obyvatele, Prahu s cca 24 600 Kč/obyv., Liberec s více než 21,5 tisíci na obyvatele, Ostravu s více než 19 tisíci na obyvatele nebo také Strakonice s více než 17 tisíci na obyvatele. Na opačném konci stojí šestice měst hospodařících bez dluhu – Teplice, Vyškov, Louny, Pelhřimov, Litoměřice nebo Sokolov.

2. „Obce vynakládají prostředky na prvním místě na veřejné statky, tj. na obecní silnice, chodníky a zajištění pořádku a čistoty v obcích.“ Stejně tak jako Svobodní prosazují střídmý stát, prosazují i střídmé město, které se stará prioritně, a nejlépe pouze, o to nejzákladnější. Protože však města nyní nejsou schopna příliš ovlivňovat své příjmy a „vrátit lidem peníze“, otázkou je, jak lze tuto politiku praktikovat bez změny pravomocí obcí. Nabízí se proto například zrušení poplatku za svoz a likvidaci odpadu či snížení daně z nemovitosti.

3. „Obce zásadně nepodnikají. Obce svými aktivitami nesmí deformovat tržní prostředí.“ V současné době města podnikají skrze městské firmy a případně i příspěvkové organizace. Svobodní jsou proti tomu, aby se z veřejných peněz vytvářela nespravedlivá konkurence podnikatelům. Město se nesmí podnikatelům plést do života a nesmí samo podnikat.

4. „Obce ukládají přebytky běžného hospodaření zásadně konzervativně, tj. do aktiv s minimálním rizikem.“ V případě přebytkového hospodaření by se obec neměla chovat nezodpovědně a například investovat peníze na burze. Pod aktivem s minimálním rizikem se například rozumí nemovitosti nebo rezervní fondy. Ideálně by měla obec hospodařit s vyrovnaným rozpočtem a zbytečně nevybírat od svých obyvatel peníze, které by sami dokázali využít mnohem lépe.

5. „V případě obecních zakázek se obce nesmějí odvolávat na obchodní tajemství a uzavřené smlouvy jsou veřejné.“ Naprostá průhlednost veřejných zakázek je považována za samozřejmou. V tomto prostoru by neměla existovat žádná „tajemství“. Pokud se nakládá s veřejnými penězi i jejich použití musí být veřejné. Stejně tak jsou Svobodní pro zveřejňování podkladů pro zastupitele a všech zápisů obecních orgánů.

6. „Svobodní podporují změny daňových zákonů tak, aby maximum peněz zůstalo v kapsách lidí, aby se omezilo přerozdělování jak na úrovni státu, tak na úrovni obcí. Přerozdělování výnosu daní občanů České republiky na úrovni Evropské unie je třeba odstranit.“ V programu Svobodných naleznete zrušení daně z nemovitosti, neboť danění majetku dle Svobodných není správné. Zároveň se vede diskuse o takzvané obecní dani z hlavy, kdy by obec měla možnost vybírat daň pro každého obyvatele stejně vysokou, z které by hradila svůj provoz a investice. Existuje však více variant, například procentuální daň z části příjmu, kterou by měla možnost obec ovlivnit. Pokud budou obce ovlivňovat více své příjmy, prospěje to i samotné komunální politice, která bude mít větší význam a rozhodování bude také ještě blíže lidem.

Josef Káles
člen Republikového výboru Svobodných

Reklama