Chrudimské noviny Naturalnews.com - Nevěřte lžím - ekozemědělství může nakrmit svět

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Naturalnews.com - Nevěřte lžím - ekozemědělství může nakrmit svět

Naturalnews.com - Často používaným argumentem pro podporu geneticky modifikovaných organizmů (GMO) je informace, že jsou potřeba pro nasycení hladovějícího světa. Klasické technologie podle zastánců GMO pro zajištění dostatku potravy pro každého člověka prý nestačí.

a

Skutečností však je, že přírodě blízké zemědělství je schopno svět nakrmit – pouze je potřeba provést několik změn v zemědělských praktikách – předně dosadit koncovku průmyslovému farmaření a zajistit tak uzavření cyklu.

GMO ve skutečnosti uzavírají zemědělce v rozvojových zemích i na celém světě do nekončícího kruhu chudoby a závislosti, kdy si musí před každou setbou nakoupit od výrobce (nadnárodní korporace) upravená semena a toxické koktejly pro jejich pěstování. Genetické zemědělství je tak toxické pro světovou ekonomiku, lidské zdraví i životní prostředí.

Ekologické zemědělství je naproti tomu plně samo-obnovitelné a udržitelné, jelikož kompost, hnůj a ostatní přírodní hnojící metody obohacují půdu a omezují nutnost použití toxických pesticidů a herbicidů.

Přibližně 40 % světové produkce obilí je zkrmeno v továrnách na zvířata

Současná praxe zemědělských velkochovů obrovsky zasahuje do potravinové rovnováhy a uvrhuje tak milióny lidí do chudoby a hladu. Už pouhé označení masná výroba je neobhajitelným titulem, který odkazuje na nakládání s našimi bližními jako s věcmi. K tomu přistupují předpovědi, podle kterých v roce 2050 bude ve velkochovech zkrmeno až 50 procent světové produkce obilí, které by mohlo nasytit obrovské množství lidí. Kdyby byla zvířata nechána na volných pastvách a přirozeně tak sníženy jejich celkové stavy, mohlo by být toto obilí použito pro nakrmení hladových.

Třetina světové potravinové produkce končí v odpadkovém koši

V takzvaném rozvinutém světě lidé nepředstavitelně mrhají potravinami. Když se dostatečné množství lidí rozhodne pro jejich uvědomělé nakupování a spotřebu nebo alespoň pro jejich předání potřebným, dále to napomůže vyrovnání potravinové bilance ve světě.


Automatizovaný kravín Zemědělského družstva Sloupnice

a

Z pohodlné kanceláře může hlavní zoolog mléčné farmy v Řetové sledovat, jak se plní cisterny s mlékem. A nepotřebuje k tomu téměř žádné zaměstnance. Krávy se samy nakrmí i podojí. Vše zajistí automat. Krávy si zvykly rychle, mnohým se to navíc líbí. Když chtějí podrbat, i k tomu mají svého robota.

Krávy mají ve stáji volnost. K automatu zajdou ve chvíli, když mají hlad. V dojící kóji dostanou krmení, robot je mezitím podrbe, očistí struky a následně podojí. "Některé krávy se to naučily hned, ale jinak jim to trvalo maximálně týden," říká ředitel Zemědělského družstva Sloupnice Jaroslav Vaňous.

red

Reklama