Chrudimské noviny Alena Rohlíková z Chrudimské nemocnice získala prestižní ocenění

Dnes: 15°C
Zítra: 10°C
Pozítří: 10°C

Alena Rohlíková z Chrudimské nemocnice získala prestižní ocenění

Chrudim – Pomáhají řešit často velmi nelehké životní situace svých klientů, podporují je, radí, vyřizují a zajišťují vše potřebné, komunikují s rodinami, s úřady a institucemi. Od roku 2017 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky oceňuje ty nejlepší sociální pracovníky, kteří svou každodenní prací pomáhají druhým a přispívají k dobrému jménu této profese. V letošním, třetím ročníku Ocenění Gratias získala tuto cenu zdravotně sociální pracovnice Chrudimské nemocnice Alena Rohlíková.

 

Na denní bázi profesionálně řeší obtížné životní situace ostatních lidí a u toho musí být trochu psychologem, sociologem, lékařem, ekonomem, právníkem nebo i úředníkem. Práce je to rozmanitá, zároveň však svým charakterem náročná, ať už z hlediska stresu, frustrace nebo časového vytížení. Před třemi roky tak ministerstvo práce a sociálních věcí zavedlo tradici oceňování práce sociálních pracovníků. Název ocenění „Gratias“ symbolizuje poděkování těmto pracovníkům za jejich každodenní, kvalitně odváděnou a vysoce odbornou práci.

 

Šok i velká čest

Ocenění je udělováno na základě nominací ve všech oblastech působení sociálních pracovníků, které jsou rozděleny do oblastí veřejné správy, sociálních služeb, zdravotnických zařízení a vězeňství, škol a školských zařízení. Zdravotně sociální pracovnice Alena Rohlíková získala ocenění právě v oblasti zdravotnických zařízení. „Moje praxe ve zdravotně sociální oblasti činí čtyři roky, v Chrudimské nemocnici jsem od července minulého roku, takže velmi krátce. Proto mě ocenění překvapilo šíleným způsobem, byl to šok,“ popisuje své pocity Alena Rohlíková, která také dodává: „Hlavně je to pro mě velká čest – být oceněná ministerstvem práce a sociálních věcí. A taky motivace, abych neusínala na vavřínech a pracovala jako doteď.“

 

Na ocenění nominovala náměstkyně

Nominovat sociálního pracovníka na ocenění může kdokoli, v ideálním případě však kolega či nadřízený pracovník, aby mohl vyjádřit důvody k nominaci. V případě pracovnice Chrudimské nemocnice nominace vzešla právě od její nadřízené. „Alena Rohlíková je u nás sice relativně krátce, ale za tu dobu zde velmi pozvedla práci zdravotně sociálního pracovníka – vše spočívá v jejích odborných znalostech, ochotě, úžasném empatickém přístupu k pacientům, ale i jejich příbuzným,“ vysvětluje důvody nominace náměstkyně ošetřovatelské péče Chrudimské nemocnice a zároveň manažerka ošetřovatelské péče společnosti Nemocnice Pardubického kraje Gabriela Medunová. „Její poměrně krátké působení zde v nemocnici má výhodu v tom, že ještě netrpí naší provozní slepotou, a tím se pro mě stává nositelem nových nápadů a postřehů,“ dodává.

O výběru osob, kteří získali cenu Gratias, pak kromě nominace rozhodoval i dotazník vyplňovaný přímo sociálními pracovníky. V nich uváděli příklady dobré praxe, jejich pracovní úspěchy či nezdary, nebo na co jsou ve své práci pyšní. „Myslím, že se nám velmi daří naše pacienty zabezpečit terénními službami a zajistit, pokud to jde, aby byli propuštěni domů,“ uvedla Alena Rohlíková jednu z věcí, na kterou je hrdá. Alena v Chrudimské nemocnici spolupracuje s řadou oddělení, mezi nimiž je například léčebna dlouhodobě nemocných, interní či neurologické, ale i novorozenecké a porodnicko-gynekologické oddělení. „Díky Chrudimské nemocnici se dostávám k tomu, co je můj odborný zájem, tedy perinatální a dětská paliativní péče. Práce tady je pro mě srdcová a věřím, že ještě dlouho bude,“ říká oceněná zdravotně sociální pracovnice.

 

Celková péče je důležitá

Sociální pracovníci ve zdravotnictví jsou nedílnou a nepostradatelnou součástí týmu zdravotníků. „V nemocnici poskytneme pacientům péči zdravotní, ale mnohdy je potřeba podpořit jejich návrat do domácího prostředí a zde je právě ta nedílná součást celkové péče o pacienta – zdravotně sociální pracovník,“ uzavírá Gabriela Medunová.

red

Reklama