Chrudimské noviny ANO 2011: Selhává financování chrudimských sportů

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

ANO 2011: Selhává financování chrudimských sportů

Zastupitelé za hnutí ANO 2011 jsou znepokojeni situací na radnici města Chrudim týkající se financování prioritních sportů. Nebereme na lehkou váhu prohlášení koaličního zastupitele z SNK ED ing. Jozefa Lorincze, že jistá skupina lidí zmanipulovala rozdělení peněz z městského rozpočtu pro zdejší sporty a že byl předseda sportovní komise MUDr. Tomáš Vondráček přinucen změnit podmínky tak, aby na stejné peníze jako futsal mohli dosáhnout i někteří další žadatelé o městské dotace.

Jsme rádi, že se člen vládnoucí koalice a kolega starosty Petra Řezníčka odvážil na zastupitelstvu města Chrudim zveřejnit tyto velmi závažné informace.

Zastupitelé za hnutí ANO 2011 požadují vyšetření celé kauzy a vysvětlení vzniklých problémů všem zastupitelům a občanům města. Je možné, že požádáme pana starostu o svolání zastupitelstva města v mimořádném termínu k vysvětlení těcho skutečností a financování sportovních aktivit.

Zastupitelé za hnutí ANO 2011 nejsou proti podpoře sportů, naopak požadují jejich rovnou a spravedlivou podporu. Je nesporné, že futsalisté z chrudimského týmu ERA-PACK reprezentují Chrudim v celém světě. Je třeba postupně najít mantinely pro podporu futsalu, fotbalu, hokeje, basketbalu i dalších sportů, i těch dosud opomíjených, za všechny zmiňme např. šachy a do budoucna definovat prioritní sporty. V této souvislosti požádali zastupitelé města za hnutí ANO 2011 starostu města Petra Řezníčka o doložení podkladů o využívání jednotlivých sportovišť v majetku města Chrudim. Dosud jsme tyto podklady neobdrželi.

Dále je třeba podotknout, že vedení města neselhává  jen v nejasném financování chrudimských sportů, ale i ve věcech důležitých pro chod celého města, namátkou jmenujme záplavy v lokalitě Na Šancích, neřešené odvodnění komunikace v Májově a s tím spojené lokální záplavy i v této oblasti, mizející parkovací místa a další.  Důkazem tohoto manažerského selhávání je i vyvolání předsedy sportovní komise rady města MUDr. Tomáše Vondráčka na zastupitelstvu města Chrudim dne 21.9.2015, aby obhájil dotace do sportů. Sportovní komise je poradním orgánem rady města, tj na zastupitelstvu měl rozhodnutí rady města obhajovat příslušný místostarosta (vždyť máme nejvíce místostarostů v historii), nikoliv jen předseda jejího poradního orgánu.

Zastupitelé za hnutí ANO 2011, Chrudim

Reklama