Chrudimské noviny DESATERO problémů Chrudimi - Řešme je společně!

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

DESATERO problémů Chrudimi - Řešme je společně!

Město Chrudim, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21, připravilo na středu 4. dubna pro občany veřejné projednání Desatera problémů města. Toto veřejné setkání, Fórum Zdravého města, proběhlo i v letošním roce formou "10P – Desatero problémů".


Tato forma setkání nám umožnila sestavit žebříček nejpalčivějších problémů našeho města. Občané mohli přijít diskutovat o problémech a možnostech jejich řešení se zástupci vedení města, zastupiteli města a zaměstnanci Městského úřadu Chrudim. Na setkání, kde bylo vytipováno Desatero problémů Chrudimi pro rok 2013, se sešlo přibližně 140 účastníků. Setkání zahájil starosta města Petr Řezníček a po krátkém úvodu přiblížil přítomným stav řešení problémů, které byly vytipovány v roce 2012. Více informací k realizovaným aktivitám na http://dataplan.info/cz/chrudim/ocima-lidi/nejvetsi-problemy.


Následovala práce v týmech, kde jednotlivé skupiny, zaměřené na všechny oblasti rozvoje města (veřejná správa – rozvoj města – urbanismus – hospodářský rozvoj – podnikání; doprava, životní prostředí, sport – volný čas; kultura; výchova – vzdělávání; sociální věci; zdravotní služby – zdravý životní styl a prevence kriminality) určily své dva největší problémy. V průběhu společných diskuzí byly také zaznamenány připomínky obyvatel, které přejdou dle možností do řešení příslušným odborům úřadu.


Po společném veřejném konsenzu bylo tedy na závěr setkání určeno Desatero problémů Chrudimi pro rok 2013:


1. Podporovat udržení sítě sociálních služeb v Chrudimi pro všechny cílové skupiny


2. - 4. Vybudovat cyklostezku na Podhůru


2. - 4. Podporovat nové i stávající kulturní akce, kluby a zařízení


2. - 4. Zrekonstruovat smuteční síň a zlepšit prostředí hřbitovů


5. Zajistit zlevnění vstupného pro seniory na kulturní akce


6. Vybudovat venkovní tělocvičnu v centru města


7. Zabývat se problematikou duševního zdraví (přednášky pro školy a školská zařízení)


8. - 9. Zajistit více odpadkových košů ve městě, podporovat budování cyklostezek


8. - 9. Řešit problematiku pejskařů


10. Řešit problémy s parkováním (např. Tyršovo náměstí)


Tyto problémy budou před předložením Zastupitelstvu města ověřeny ještě veřejnou anketou. Anketní lístek k této problematice bude součástí květnového vydání Chrudimského zpravodaje a bude k dispozici i na webových stránkách města.


Stejně jako v loňském roce se i letos osvědčil tzv. „stůl mladých“.


V průběhu celého setkání byl pro účastníky připraven i doprovodný program, o který se postarala Střední škola zdravotnická a sociální v Chrudimi - zajistila bezplatné měření cholesterolu, glykémie a krevního tlaku. Mama klub Chrudim připravil tvořivou dílnu pro děti po celou dobu konání akce.


Všichni přítomní se zúčastnili i závěrečného losování cen, které věnovaly partnerské organizace města Chrudim.


 


 


Kontakt: Šárka Trunečková


koordinátor Projektu Zdravé město a místní Agendy 21


Resselovo náměstí 77

red

Reklama