Chrudimské noviny Hejtman Netolický: Foxconn je pro Pardubice příležitostí jako Škoda Auto pro Kvasiny

Dnes: 11°C
Zítra: 18°C
Pozítří: 20°C

Hejtman Netolický: Foxconn je pro Pardubice příležitostí jako Škoda Auto pro Kvasiny

Před necelým rokem jsem byl seznámený se záměrem společnosti Foxconn investovat až 100 milionů dolarů do zóny, která se v moderní terminologii označuje pojmem Smart City. Jedná se ve skutečnosti o komplex budov propojených špičkovými chytrými technologiemi, které by měly ve svém důsledku vést k efektivnímu a hlavně technicky vyspělému řízení celé oblasti.

Stávající areál výrobních kapacit v bezprostřední blízkosti Památníku Zámeček tak s vysokou pravděpodobností dozná změn, které si dnes jen stěží dokážeme představit. Kancelářské prostory, střední škola, nová zóna pro bydlení, sportoviště, obchodní zóna, to vše by se mohlo do několika let stát skutečností.

Osobně vizionářský projekt velmi podporuji a jsem rád, že Pardubický kraj může být jeho partnerem a zároveň svou částí přispět k rozvoji dané lokality. Naším záměrem je navázat na aktivity společnosti Foxconn zejména v oblasti vzdělávání, kde se nabízí výstavba supermoderního objektu pro střední školu elektrotechnikou. Pokud se snažíme, aby studenti měli blíž k praxi, kde jinde než v návaznosti na výrobu a zároveň v rámci technologicky vyspělého areálu?

V čem ale vidím rizika: Největším z nich je zcela nedostatečná dopravní dostupnost a nevyhovující silniční napojení zóny. Proto jsme již zahájili řadu jednání, příkladně se Správou železniční dopravní cesty, aby stávající železniční vlečka byla natolik optimalizována, aby mohla být využita i pro osobní dopravu do areálu společnosti Foxconn a přespolní zaměstnanci nemusel využívat městskou hromadnou dopravu.

Složitější situace bude se silniční infrastrukturou. Zde se nabízí urychlení výstavby jihovýchodního obchvatu, zkapacitnění silnic II. a III. třídy v bezprostředním okolí, ale také například napojení zóny na ulici Na Drážce, aby v budoucnu mohl být zrušen nebezpečný železniční přejezd a křížení s železnicí bylo mimoúrovňové.

To vše bude znamenat zátěž na veřejné rozpočty. V možnostech kraje ani města však takovéto miliardové stavby nejsou. Naší společnou snahou bude přesvědčit CzechInvest, potažmo Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby akce získala podporu ze státního rozpočtu, tak, jak tomu bylo v Kvasinách. Díky investici společnosti Škoda Auto v Kvasinách byla podpořena nemocnice v Rychnově nad Kněžnou, uskutečnila se rekonstrukce trati Častolovice – Solnice a staví se obchvat v samotném městě. Nechceme tedy nic jiného než obdobný přístup státu k investici, která je výzvou pro naše krajské město.

Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje

Reklama