Chrudimské noviny Kam to pardubické Automatické mlýny domelou?

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Kam to pardubické Automatické mlýny domelou?

O pardubických Automatických mlýnech se v posledních měsících popsaly desítky stran v řadě místních i celonstátních periodikách. Situace kolem této významné stavby zbudované podle návrhů architekta Josefa Gočára je však velmi spletitá. Následující řádky přinesou shrnutí událostí posledních měsíců.

Provoz v areálu Automatických mlýnů, jehož stávajícím majitelem je společnost GoodMills Česko a.s., začal být utlumovaný v druhé polovině roku 2012, částečně mlýn fungoval až do března 2013. To vyvolala vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu, jejímž hlavním cílem je vést otevřenou diskuzi nad budoucností Automatických mlýnů. V červnu byly prostory mlýnů poprvé bezplatně zapůjčeny Kulturnímu centru Pardubice - Divadlu 29. Ve spolupráci se čtrnácti dalšími subjekty zde uspořádaly dva festivaly s cílem otevřít areál široké veřejnosti. Festivaly navštívilo přibližně 4300 diváků a prokázaly, že tato jedinečná stavba není jen jednou z mnoha památek ve městě, ale že jsou místem, se kterým se obyvatelé ztotožňují.

Třebaže diskuse o možném odkupu areálu mlýnů probíhaly již dříve (Rada města Pardubic vzala 23. dubna minulého roku na vědomí prohlášení areálu Automatických mlýnů za objekt veřejného zájmu), oficiální nabídku od společnosti GoodMills na jeho prodej za částku 40 milionů korun obdrželo město Pardubice až v září 2013. Tehdy byl také bod „Automatické mlýny“ poprvé oficiálně diskutován na zasedání zastupitelů města, kteří se například vyjadřovali ke zprávě koordinátora, která obsahovala výstupy z think tanku nad budoucností Automatických mlýnů. Kompletní znění zprávy je dostupné na této adrese: http://1url.cz/Pp2b.

5. listopadu schválila Rada města Pardubic vznik pracovní skupiny s názvem Mlýny, složené ze zástupců Divadla 29, iniciativy Mlýny městu!, o.s. Offcity, Odboru hlavního architekta MmP, z Odboru školství, kultury a sportu MmP a Odboru kanceláře primátora MmP. Další odbory magistrátu města byly náměstkem primátorky Františkem Brendlem vyzvány k maximální součinnosti s touto pracovní skupinou. Skupina byla radou města pověřena zpracováním vize a strategie využití areálu Automatických mlýnů pro projekt „kultur fabrik“. Svou vizi tato skupina zastupitelům představila na pracovním semináři 31. října. „Kultur fabrik“ je celosvětově používaný termín pro průmyslové objekty přetvořené na víceúčelové zóny, které nově získávají funkci veřejného prostoru s kulturním, společenským i komerčním využitím.

Zastupitelé města téma budoucnosti Automatických mlýnů opět projednávali 17. listopadu na svém zasedání. Zde byli zastupitelé seznámeni s výsledkem nezávislého odhadu ceny areálu Automatických mlýnů (17 mil). Nabídka byla vzata na vědomí a zastupitelé pověřili náměstky Františka Brendla a Michala Koláčka hledáním strategického partnera a definováním optimálního podílu města na procesu konverze areálu Automatických mlýnů na areál sloužící veřejnému zájmu. Dále byl Odbor hlavního architekta pověřen zpracováním regulativů zástavby tohoto areálu.

Pracovní skupinu Mlýn čeká v novém roce 2014 mnoho zásadních úkonů, z nichž ani jeden není zanedbatelný a každý z nich vyžaduje náležitou pozornost. Věříme, že veškeré snahy povedou k tomu, že Automatické mlýny se stanou veřejným prostorem, jejich historická, kulturní i společenská hodnota tím bude nejen zachována, ale navíc znásobena.

Za iniciativu Mlýny městu! a pracovní skupinu Mlýny www.mlynymestu.cz Šárka Zahálková

Reklama