Chrudimské noviny Podpořte domácí hospicovou péči Oblastní charity Chrudim na Donio

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Podpořte domácí hospicovou péči Oblastní charity Chrudim na Donio

Chrudim – Snažíme se, aby pacienti mohli důstojně prožít poslední dny svého života a zůstat i přes své onemocnění doma, se svojí rodinou a blízkými. Smyslem péče je zajistit umírajícím lidem co nejvyšší možnou kvalitu života. I proto se obracíme na veřejnost s prosbou o podporu dobročinné sbírky, která má za cíl získat finanční prostředky pro zakoupení spolehlivých a kvalitních zdravotních pomůcek jak pro sestry, tak především pro naše pacienty.

Většina pacientů preferuje možnost strávit poslední etapu života ve svém domácím prostředí, obklopeni svými blízkými a rodinou. Pro tyto pacienty je určena právě domácí hospicová péče Oblastní charity Chrudim. Tým domácí hospicové péče tvoří zdravotní sestry, sociální pracovnice, pracovníci v sociálních službách, psycholožka či duchovní. Službu poskytujeme především v Chrudimi a jejím okolí, ale v případě potřeby dojíždíme také do obcí a měst vzdálených přibližně do 30 km.

O domácí hospicovou domácí péči je mezi veřejností velký zájem, který dále narůstá. Cílem dobročinné sbírky je na tuto situaci reagovat,“ uvádí ředitel Oblastní charity Chrudim Roman Pešek. Vybavit službu domácí hospicové péče zdravotními pomůckami pro naše pacienty, zajistit profesionální vybavení pro celý hospicový tým a zvýšit dostupnost služby v našem regionu.

Vrchní sestra domácí hospicové péče Martina Soukupová doplňuje: „Pro nemocné je tým našich zdravotních sester k dispozici kdykoliv podle jejich potřeb. Zapůjčení zdravotních pomůcek nabízíme našim pacientům zdarma. Jsou to například polohovací postele, antidekubitní matrace, kyslíkové koncentrátory a další vybavení.“ 

Patronkou sbírky se stala operní pěvkyně paní Dagmar Pecková, která je místní rodačkou a Oblastní charitu Chrudim dlouhodobě podporuje. „Možnost strávit poslední okamžiky svého života v domácím prostředí v přítomnosti své rodiny, je přáním většiny lidí. Podporuji proto rozvoj domácí hospicové péče poskytované Oblastní charitou Chrudim.“   

Finanční příspěvek lze poslat přes dárcovský portál DONIO.CZ do poloviny prosince 2022. Více informací získáte také na webových stránkách chrudimské charity nebo na telefonním čísle 704 600 295. Za podporu děkujeme!

red

Reklama