Chrudimské noviny Primář Tomáš Pavlíček o chrudimské porodnici

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Primář Tomáš Pavlíček o chrudimské porodnici

Chrudim – Velkou pozornost vzbudil článek Chrudimských novin o situaci v chrudimské porodnici. Z „první ruky“ popisoval přístup zdravotnického personálu k prvorodičce. Na zasedání městského zastupitelstva se k němu vyjadřoval i primář dětského oddělení David Kasal (ANO 2011). Se svou trošku do mlýna přispěchal i primář zdejší porodnice Tomáš Pavlíček.

Rozhovor s primářem Pavlíčkem zveřejnilo vedení spojených Nemocnic Pardubického kraje. Chrudimské noviny ho přinášejí v nezkrácené podobě v rámci snahy o vyvážené zpravodajství.

Práce porodníka před rokem 89 a dnes, to je velká změna, že?
Porodnictví, stejně jako vše okolo, sebou přináší neustále něco nového a my naše postupy přizpůsobujeme odbornému rozvoji oboru a zároveň se snažíme vyjít vstříc požadavkům a přístupům rodiček. Rozvíjíme komunikaci s rodičkami, které jsou všeobecně lépe informované díky médiím a internetu, a tím zároveň vyžadující více informací než dříve. Samozřejmě se změnilo i hodně toho, co jim můžeme nabídnout a jdeme si v tom vzájemně naproti.

Jaká největší změna vám běží hlavou?
Určitě se změnil vztah rodička versus porodník, porodní asistentka, který je založen na vzájemné komunikaci. Samozřejmě hodně se změnilo v tom, že se objevily nové způsoby tišení bolestí v průběhu porodu, změnilo se přístrojové vybavení, které je na špičkové úrovni, změnil se i způsob provádění císařských řezů. Péče o rodičku a plod v průběhu porodu je na vyšší úrovni, monitorace je přísnější a přesnější a z toho občas vyplývající častější zásah, aby porod vždy dopadl v pořádku. 
Bohužel, změnila se i skladba rodiček. Co se týká věku, rodí starší ženy. A my, porodníci, bychom chtěli rodičky dvacetileté, pětadvacetileté a zdravé, nezatížené různými civilizačními chorobami – například vysokým krevním tlakem, obezitou, cukrovkou. 
Je logické, že s postupem věku se tyto choroby objevují, a protože se obecně rodí v pozdějších letech, přinášejí si ženy do těhotenství i tyto choroby. Těhotenství pak komplikují a jsou rizikovější i pro porod. Je to však evropský trend a přináší s sebou vyšší nároky na porodnictví a my si s tím musíme poradit. Biologické hodiny jsou pořád stejné, reprodukční věk je ideální mezi dvaceti a třiceti lety, to se nemění.

Řekl jste, že se přizpůsobujete změnám. Jak?
Určitě celkovým přístupem ve vztahu lékař – pacient, a to ve smyslu rovnocennosti, naším chováním a komunikací. Důležitý je přístup personálu, který je u nás velmi vstřícný a ochotný. Samozřejmě i odbornými přístupy a metodami, způsobem tištění bolesti, komplexnějším přístupem k rodičce. Vycházíme vstříc porodním plánům, snažíme se respektovat všechna přání rodičky, akceptujeme alternativní porody včetně např. muzikoterapie, aromaterapie, porody v různých polohách, všechny možné způsoby tišení bolesti. Častým je porod za účasti otce dítěte i s dalších nejbližších, které si rodička přeje. Vycházíme vstříc přáním porodit za přítomnosti duly.
Prostředí vašich porodních sálů je příjemné, a přitom rozsáhlé…
Máme tři moderně vybavené porodní sály se sociálním zařízením, které umožňují rodičce naprostou volnost v průběhu první doby porodní, může si ulevit na balonu, žebřinách, žíněnce, ve vaně. Dneska už nikde nenajdete takzvané „hekárny“, rodičky si u nás prožijí všechny tři doby porodní přímo na porodním sále, který je pro ně útulným pokojem se vším zázemím. 
Na porodnickém oddělení máme i sál pro provádění císařských řezů a pro další zákroky se vším patřičným přístrojovým vybavením na vysoké úrovni. A pro maminky po porodu na porodnickém oddělení máme dva nadstandardní jednolůžkové pokoje, ostatní jsou dvoulůžkové s nově zařízeným sociálním příslušenstvím.

Jistě dostáváte dotazy na bonding?
Ano, bonding je jeden z těch nových trendů v porodnictví- neonatologii, u nás jej samozřejmě dobře známe. Dítě, pokud to jeho stav dovoluje, bezprostředně po narození (i eventuálně císařským řezem) položíme na hruď matky i otce. 

Provádíte císařské řezy na přání?
Dodržujeme pravidla a postupy „lege artis“. V České republice nelze porod císařským řezem indikovat pouze na přání rodičky, s výjimkou porodu při poloze plodu koncem pánevním. Přesto však procento porodů císařským řezem je vysoké - v minulém roce celorepublikově 25 %. Cože je však o 1 % méně než předchozí rok. To znamená, že je trend snižování počtu císařských řezů. Tento trend my respektujeme a loni se nám podařilo procento císařských řezů na celkovém počtu porodů snížit o 5 %.
Z různých studií totiž vychází, že jak pro plod, tak i pro rodičku porod císařským řezem není vždy to nejlepší a nejbezpečnější. Pro budoucí vývoj dítěte jsou porody císařským řezem méně příznivější; děti po císařském řezu jsou někdy zatíženy větším počtem alergií, rovněž je velké procento obézních či diabetických dětí. Z toho všeho vycházíme, proto císařský řez indikujeme se vší vážností a tam, kde je možné porodit přirozenou cestou, se snažíme, aby rodička také přirozeně porodila.

Diskutují s vámi maminky hodně ohledně vedení porodu?
Většinou chtějí být plně informovány o tom, v jaké fázi se nachází porod, jaké jsou porodní nálezy, jak dlouho bude porod ještě probíhat, co jim podáváme za léky, proč je monitorujeme v průběhu porodu, co se s nimi děje. A to se dříve v takové intenzitě určitě nedělalo. Pro nás je to určitě náročnější v tom občas akceptovat přání rodičky léky nepodávat v případě, kdy ona hodně trpí, my víme, jak ji můžeme pomoci, chceme porod urychlit, ztišit bolesti - a rodička to odmítá. Je to pro nás psychicky náročnější, respektujeme však přání rodičky, a pokud se neděje něco patologického, snažíme se vyhovět i v tomto případě. 
V jiných oborech to tak nebývá, musíme mít stále na zřeteli, že těhotenství a porod není nemoc, nýbrž většinou fyziologický děj, který je však zatížen velkým množstvím akutních a většinou nepředvídatelných okolností, které z toho rázem dělají patologii – někdy velmi závažnou, s nutností okamžitého řešení. Je to velmi adrenalinový „sport“. Proto je v oboru málo specialistů a obecně je málo porodníků. 

Líbí se vám, jak dnes ženy „nosí“ těhotenské bříško?
Obecně ano, patří to k životu, u některých žen je to i v pokročilém těhotenství hezké. Těším se z toho, když ženy berou tenhle úsek svého života sportovně a radostně. Těhotenství není nemoc, je to fyziologický děj v průběhu života ženy.

Jaké je vaše největší přání?
Asi mít u porodů jakousi křišťálovou kouli, do které bych se podíval, jak porod bude probíhat a jak dopadne, a tomu se svým umem dříve přizpůsobit. Abych v každé situaci dovedl odhadnout, co bude dál a jaký bude výsledek mého počínání. Ale takovou kouli asi nikdo nemá a nebude mít…

Když už máte volný čas, co děláte? 
Vzhledem k tomu, že hodně až většinu času trávím v práci, relaxuju potom v přírodě. Hlavně sportem. Mojí zálibou je kolo a fitko. Čím jsem starší, tím víc potřebuji někam - třeba do lesa, kde kolem mne chvilku nejsou lidi. Doba, kterou strávím v nemocnici je dlouhá a služeb je hodně, času na odpočinek je naopak velmi málo. Rád jej využívám intenzivně.

red

Reklama