Chrudimské noviny Ředitel výrobní divize Penta s.r.o.: Výron plynů byl viditelný, ale ne nebezpečný.

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Ředitel výrobní divize Penta s.r.o.: Výron plynů byl viditelný, ale ne nebezpečný.

Dobrý den. K celému případu vám mohu sdělit následující:

v cca 13.30 hod. došlo k úniku kyseliny dusičné z poškozeného kontejneru na podlahu skladu, která tvoří nepropustnou jímku. Při úniku došlo k výronu nitrózních plynů. Po zjištění úniku byla kyselina, ve spolupráci s HZS, zneutralizována a bylo rozhodnuto, že po zchladnutí (při neutralizaci se uvolňuje teplo) bude přečerpána do náhradních obalů. Asi 2 hodiny po ukončení zásahu došlo v cca 19:50h k obnovení výronu nitrózních plynů. Při opakovaném zásahu byla dokončena neutralizace, naředění směsi a směs byla přečerpána do náhradních obalů bez spodní výpusti. Směs bude předána k odstranění prostřednictvím oprávněné firmy.

Z hlediska dopadů na bezpečnost a ekologii nedošlo, dle mého názoru, k žádnému ohrožení osob a životního prostředí. Nebylo zaznamenáno žádné zranění osob. Prokazatelně nedošlo k žádnému úniku nebezpečných látek do vod nebo půdy. Výron nitrózních plynů byl viditelný (plyny jsou zbarveny hnědooranžově), ale mimo vnitřní prostor zmíněného skladu nebyla jejich koncentrace nebezpečná.

Věřím, že informace je pro vaší potřebu dostatečná.

S pozdravem Ing. Petr Kára, ředitel výrobní divize, Penta, s.r.o.

Reklama