Chrudimské noviny Roadshow v Chrudimské nemocnici - prevence nádorových onemocnění

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Roadshow v Chrudimské nemocnici - prevence nádorových onemocnění

V roce 2014 bylo na základě rozeslaných pozvánek na preventivní vyšetření odhaleno 29 karcinomů, které mají výraznou šanci na vyléčení. Ve středu 20. 5. 2015 se roadshow uskuteční znovu, a to od 13 do 16 hodin v areálu Chrudimské nemocnice, a. s. (Václavská 570, 537 27 Chrudim).

Roadshow je součástí celorepublikového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR a zdravotních pojišťoven, jejichž snahou je zvýšení návštěvnosti preventivních vyšetře​ní tří nejrozšířenějších nádorových onemocnění v ČR. Cílem roadshow bylo  navštívit 25 vybraných měst České republiky. 14. 5. zavítala do Pardubic a nyní je před ní její poslední zastávka: CHRUDIM 20. 5.  ​

Roadshow v Chrudimi a Chrudimská nemocnice návštěvníkům nabídne osvětový program, v rámci nějž se dozví vše o možnostech prevence vybraných nádorových onemocnění a návštěvě screeningových programů. Návštěvníci budou své individuální dotazy moci konzultovat s přítomnými lékaři a zástupci neziskových organizací. Příchozí si budou moci prohlédnout i pracoviště preventivních vyšetření v Chrudimské nemocnici. Každý bude mít také příležitost napsat svým blízkým vlastní vzkaz a motivovat je k návštěvě preventivního vyšetření stejně tak, jako to v informační kampani dělají Chantal Poullain, Ilona Svobodová a Jan Čenský.

Roadshow se kromě výrazné podpory Chrudimské nemocnice těší i podpoře města Chrudim, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21. ​

V roce 2014 bylo v Pardubickém kraji na preventivní vyšetření karcinomu tlustého střeva a konečníku pozváno 70 074 lidí, z nichž 11 600 pozvánky využilo a vyšetření navštívilo. Pojišťovny v tomto kraji rozeslaly také 25 268 pozvánek na screening rakoviny děložního hrdla. Na vyšetření se na základě pozvánky dostavilo 2 400 žen. Z 23 254 pozvaných žen na screening rakoviny prsu využilo pozvánku 3 100 žen. Na základě těchto pozvánek bylo odhaleno celkem 29 karcinomů, které mají významnou šanci na vyléčení.

Osvětová roadshow je součástí projektu „Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR - SCREENINGOVÉ PROGRAMY“. Cílem tohoto projektu je zvýšení návštěvnosti preventivních vyšetření tří nejrozšířenějších nádorových onemocnění v České republice - rakoviny tlustého střeva a konečníku, rakoviny prsu a rakoviny děložního čípku.

V rámci projektu, který realizuje Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami, byly na preventivní prohlídky doposud všemi zdravotními pojišťovnami adresně pozvány téměř 2 miliony občanů z cílových skupin, které jsou onemocněními nejvíce ohrožené. Projekt podporuje celorepubliková informační kampaň, jejíž součástí je osvětová roadshow. Více informací najdete na webu www.bezrakoviny.cz

Proč si téma zaslouží pozornost:

- ​16 000 občanů ČR ročně od svého lékaře slyší diagnózu rakoviny prsu, děložního čípku nebo kolorekta
- ​6400 tátů, maminek, dědečků, babiček, kamarádů a kamarádek boj s rakovinou prohraje
- včasná léčba zachraňuje životy
- včasné léčbě musí ale předcházet objevení nádorového onemocnění
- nádorové onemocnění objeví preventivní screeningové vyšetření, a proto je tak důležité o problematice stále informovat.

Markéta Hrabánková, Account Executive, Ogilvy Public Relations

Reklama