Chrudimské noviny Tátové vítáni aneb Táta, co nejen nosí peníze

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Tátové vítáni aneb Táta, co nejen nosí peníze

Liga otevřených mužů o.s., Unie center pro rodinu a komunitu ve spolupráci s Fatherhood Institutem z Velké Británie spustila v prosinci 2012 dvouletý projekt podporující aktivní táty a společensky zodpovědné zaměstnavatele.


Záměrem je vytvořit značku, kterou budou dostávat takoví zaměstnavatelé, kteří ve svých personálních strategiích podporují aktivní otcovství (formou zaměstnaneckých benefitů, sdílení pracovních pozic, poskytování možnosti práce z domova atd.). Značka se začne udílet na přelomu roku 2013 po celé České republice.


Projekt vychází z předpokladů, že téma slaďování rodinného a pracovního života není jen tématem žen, ale i mužů, a že větší podíl otců na péči o děti rozšíří prostor pro profesní seberealizaci matek. Zároveň motivuje zaměstnavatele, aby rozvíjeli svoji personální politiku a získali další zdroj loajality svých pracovníků.


Projekt je z 95% financován z prostředků alokovaných z Evropského sociálního fondu a z 5%  poskytnutými prostředky ze státního rozpočtu na část národního spolufinancování .


Liga otevřených mužů www.ilom.cz se zvýšení prestiže otcovství v ČR věnuje dlouhodobě. Podílela se na celostátní kampani Táto, jak na to?, zrealizovala projekty Moderní táta a Aktivní táta, podporuje mediaci v rozvodových sporech o děti, prosazuje Den otců a pořádá event Tátafest. Je členem Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a t.č. se angažuje v pracovní skupině Rady s názvem Muži a rovné příležitosti.


Unie center pro rodinu a komunitu www.uniecenter.cz má celostátní působnost, sdružuje komunitní, rodinná a jinak zvaná centra pro rodinu a podporuje jejich iniciativy pro zvyšování kvality v různých oblastech společenského života. Zapojování otců do činnosti těchto center a podpora aktivního otcovství jsou dlouhodobými tématy, zapojuje se do pořádání Tátafestů.


Fatherhood Institute www.fatherhoodinstitute.org má ve Velké Británii s podporou aktivního otcovství množství zkušeností jak na individuální tak na institucionální úrovni. Byl založen s vizí, že je dobré podporovat silné a pozitivní vztahy otců (biologických i sociálních) s dětmi; dále že podpora matek i otců, kteří rovnocenně plní jak roli osob výdělečně činných tak i pečujících, zakládá zdravé rodinné vztahy a připravuje chlapce i dívky pro budoucí společnou roli v péči o děti.


Rodinné centrum Mama klub Chrudim je členem Unie Center pro rodinu a komunitu a účastní se nejen aktivit projektu Tátové vítáni, ale podporuje také den otců prostřednictvím Tátafestu a to společným odpoledním výletem tatínků a dětí na Letiště Pardubice v sobotu 15. června 2013.


 Dagmar Krásná


Asistentka lokálních aktivit „Tátové vítáni“ pro Pardubický kraj


email: mamaklub.chrudim@seznam.cz


telefon: 774 489 117


 

red

Reklama