Chrudimské noviny VS Chrudim: Jak fungují odlehčovací komory?

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

VS Chrudim: Jak fungují odlehčovací komory?

V chrudimském mediálním moři a na sociálních sítích jsme mimo jiné zaznamenali diskuzi i o kanalizačních odlehčovacích komorách. Jak to u podobných diskuzí bývá je jejich obsah poněkud vzdálen skutečnosti. Tak jak to s těmi komorami je doopravdy?

Jednotné kanalizace odvádí jak vody splaškové, tak i vody dešťové, proto mají nainstalovány odlehčovací komory, které po přechodnou, velmi krátkou dobu chrání kanalizační soustavu před hydraulickým přetížením v době výrazně zvýšených dešťových srážek.

Zaměstnanci naší společnosti provádí na odlehčovacích komorách pravidelné kontroly.  Četnost kontrol je určena provozním řádem příslušných kanalizačních systémů, je však potřeba říci, že kontroly komor jsou prováděny několikanásobně častěji, a to z důvodu maximálního zajištění jejich ekologického provozu.

Pokud pohlédneme na činnost okolo kontrol odlehčovacích komor podrobněji, pak je povinností každého provozu minimálně 1x měsíčně provést vnější kontrolu výtoku z odlehčovací komory a 2x ročně kompletní vnitřní kontrolu komory.  Monitorujeme a čistíme části přítočného, odtokového a odlehčovacího potrubí, a to včetně pořízení fotodokumentace. Důležitou součástí práce provozovatele kanalizací je kontrola odlehčovacích komor po přívalových deštích, kterou provádí technik kanalizací. S tím souvisí i nepříliš příjemná práce, která spočívá ve vyčištění koryt vodotečí od největších viditelných nečistot, speciálně pak vlhčených ubrousků, které se v kanalizaci bohužel nerozloží a v korytu vodoteče tvoří nejviditelnější nečistotu.

V mediálně nejvíce diskutované odlehčovací komoře, ležící v blízkosti obchodního domu Tesco, jsme ještě navíc nainstalovali automatickou monitorovací stanici. Její čidla monitorují a nepřetržitě zaznamenávají výšku hladiny odpadních vod před přelivnou hranou. Jsou tak k dispozici přesná data, kdy a jak dlouho trval přeliv odpadních (velmi naředěných) vod do vodoteče. Zjištěná data nás utvrzují v přesvědčení o správném fungování dotčené kanalizační sítě.

Závěrem si dovolujeme položit otázku. Existuje i na straně všech vlastníků nemovitostí v blízkosti Chrudimky podobně silné přesvědčení o tom, kam tečou jejich odpadní vody? Na to Vodárenská společnost Chrudim, a.s. odpovědět nemůže.

Reklama

Obrázek uživatele koala
#8966 koala 30. Říjen 2019 - 13:48
Před nějakým časem jsem stál na chodníku před hotelem Alfa. Pršelo, a já koukal směrem na betonovou zeď, která podpírá Širokou ulici. V jednu chvíli vylétly z metrové roury ve stěně tisíce litrů hnědé, nechutně zapáchající tekutiny. Proud tryskal z kanalizace asi 30 minut, smrad se šířil snad sto metrů daleko. Náhon řeky Chrudimky se v tu chvíli změnil na proud šedozelené břečky s kusy papírů. Přemýšlel jsem, proč „hygiena“ pokutuje domácnosti, které pouštějí přepad ze septiků, i když díky malému množství a během chvíle se koncentrace koliformních bakterií v řece rozředí na únosnou míru. Zajímalo by mě, proč si naopak stejná „hygiena“ nevšímá tisíců hektolitrů fekálií z městské kanalizace, které díky nastavení odlehčovacích komor končí v řece a díky svému okamžitému množství a koncentraci zlikvidují vše živé v nejbližším dosahu a riziko nákazy šíří ještě kilometry dolů po toku řeky.
Obrázek uživatele Václav Kloboučník
#8968 Václav Kloboučník 1. Listopad 2019 - 18:55
koala: Před nějakým časem jsem stál na chodníku před hotelem Alfa. Pršelo, a já koukal směrem na betonovou zeď, která podpírá Širokou ulici. V jednu chvíli vylétly z metrové roury ve stěně tisíce litrů hnědé, nechutně zapáchající tekutiny. Proud tryskal z kanalizace asi 30 minut, smrad se šířil snad sto metrů daleko. Náhon řeky Chrudimky se v tu chvíli změnil na proud šedozelené břečky s kusy papírů. Přemýšlel jsem, proč „hygiena“ pokutuje domácnosti, které pouštějí přepad ze septiků, i když díky malému množství a během chvíle se koncentrace koliformních bakterií v řece rozředí na únosnou míru. Zajímalo by mě, proč si naopak stejná „hygiena“ nevšímá tisíců hektolitrů fekálií z městské kanalizace, které díky nastavení odlehčovacích komor končí v řece a díky svému okamžitému množství a koncentraci zlikvidují vše živé v nejbližším dosahu a riziko nákazy šíří ještě kilometry dolů po toku řeky.
Dobrý večer. Předem Vám musím dat za pravdu - z odlehčovacích komor při větším dešti nevytékají zrovna "nejhezčí" věci. Nicméně má Chrudim jednotnou kanalizaci - neexistuje systém dvojích trubek - jedna pouze pro splašky a druhá pouze pro deště. Všechny domy a komunikace v Široké ulici, a poté celá rozlehlá oblast Štěpánkova, Filištínská, náměstí, Školní, Novoměstská, atd., odtéká právě sem. A to vše má pojmout jedna jediná trubka, která má průměr 300 mm. Proto je v zatáčce Široké ulice vybudováno zařízení, které nadměrné množství odpadních vod tzv odlehčí do přilehlé vodoteče. Je to jednorázový akt, který proběhne pouze za zvýšených srážek. Je mi jasné, že teď vstupuji na "tenký led" - řekněte mi, kdo nechce mít jednoduší život? - postavím si nemovitost a ejhle, ono i občas zaprší. Co mám s tou vodou dělat? Zasakovat? Ale např chrudimský region se vyznačuje velmi špatnou zasakovací schopností. A tak, no hurá, je tady kanalizace a je to vyřešené. Píšu to s velkým nadhledem, ale prostě to tak je. A navíc, i u pouze splaškových kanalizací určitá část obyvatel připojí dešťové vody a odvodnění pozemku do své kanalizační přípojky. Říkám tomu "do roka a do dne", je to prostě boj s větrnými mlýny. Není mi dvacet, abych si nespočítal kolik je 1+1 a je mi jasné, že si budete myslet, že si vymýšlím s cílem odůvodnit skutečný stav. Není tomu tak, a proto nabízím prohlídku jakékoliv odlehčovací komory v intravilánu města Chrudim, kterou si vyberete. Pokud máte zájem, kontaktujte mne na adrese vaclav.kloboucnik@vschrudim.cz.
Obrázek uživatele koala
#8969 koala 2. Listopad 2019 - 9:30
Václav Kloboučník: Dobrý večer. Předem Vám musím dat za pravdu - z odlehčovacích komor při větším dešti nevytékají zrovna "nejhezčí" věci. Nicméně má Chrudim jednotnou kanalizaci - neexistuje systém dvojích trubek - jedna pouze pro splašky a druhá pouze pro deště. Všechny domy a komunikace v Široké ulici, a poté celá rozlehlá oblast Štěpánkova, Filištínská, náměstí, Školní, Novoměstská, atd., odtéká právě sem. A to vše má pojmout jedna jediná trubka, která má průměr 300 mm. Proto je v zatáčce Široké ulice vybudováno zařízení, které nadměrné množství odpadních vod tzv odlehčí do přilehlé vodoteče. Je to jednorázový akt, který proběhne pouze za zvýšených srážek. Je mi jasné, že teď vstupuji na "tenký led" - řekněte mi, kdo nechce mít jednoduší život? - postavím si nemovitost a ejhle, ono i občas zaprší. Co mám s tou vodou dělat? Zasakovat? Ale např chrudimský region se vyznačuje velmi špatnou zasakovací schopností. A tak, no hurá, je tady kanalizace a je to vyřešené. Píšu to s velkým nadhledem, ale prostě to tak je. A navíc, i u pouze splaškových kanalizací určitá část obyvatel připojí dešťové vody a odvodnění pozemku do své kanalizační přípojky. Říkám tomu "do roka a do dne", je to prostě boj s větrnými mlýny. Není mi dvacet, abych si nespočítal kolik je 1+1 a je mi jasné, že si budete myslet, že si vymýšlím s cílem odůvodnit skutečný stav. Není tomu tak, a proto nabízím prohlídku jakékoliv odlehčovací komory v intravilánu města Chrudim, kterou si vyberete. Pokud máte zájem, kontaktujte mne na adrese vaclav.kloboucnik@vschrudim.cz.
Promiňte, že nevyužiji možnosti odpovědět vám na uvedený firemní email. Oba víme, že situace s kanalizací v centru je nevyhovující, ale tím, že si u kafe vysvětlíme jaký je to průšvih, se nic nezmění. Faktem je, že kanalizační systém v centru Chrudimě je v horším stavu, než byl před zhruba sto lety. V té době totiž fungovala kanalizační šachta zhruba 60 cm široká a 120 cm vysoká postavená z pískovcových kvádrů. Ta spolehlivě odváděla povrchovou a kanalizační vodu pravidelně do řeky, kde se díky svému relativně malému množství ředila. Dnes sice odvádíme odpadovou vodu kanalizací do čističky, ale v pravidelných intervalech vypouštíme stovky hektolitrů koncentrovaných fekálií do vody. Je to, jako když cukrovkář drží přísnou dietu a každou neděli se přecpe dorty. Když jsme u té kanalizace, vzpomínám, jak všichni starousedlíci v devadesátých letech vrtěli hlavou, když viděli, jak se na náměstí a v Široké ulici likviduje kamenná kanalizace o poměrném průměru cca 100 cm a do ní se vkládá plastová trubka o průměru 30 cm. Absurdní investice, tvořená s vědomím, že v centru města přibyly desítky bytů a provozoven, které tu do té doby nebyly. Vím, že za to nemůžete, ale pokud bude někdo chtít problém vyřešit, musí začít tady.
Obrázek uživatele Július Šuman
#8970 Július Šuman 2. Listopad 2019 - 14:45
Václav Kloboučník: Dobrý večer. Předem Vám musím dat za pravdu - z odlehčovacích komor při větším dešti nevytékají zrovna "nejhezčí" věci. Nicméně má Chrudim jednotnou kanalizaci - neexistuje systém dvojích trubek - jedna pouze pro splašky a druhá pouze pro deště. Všechny domy a komunikace v Široké ulici, a poté celá rozlehlá oblast Štěpánkova, Filištínská, náměstí, Školní, Novoměstská, atd., odtéká právě sem. A to vše má pojmout jedna jediná trubka, která má průměr 300 mm. Proto je v zatáčce Široké ulice vybudováno zařízení, které nadměrné množství odpadních vod tzv odlehčí do přilehlé vodoteče. Je to jednorázový akt, který proběhne pouze za zvýšených srážek. Je mi jasné, že teď vstupuji na "tenký led" - řekněte mi, kdo nechce mít jednoduší život? - postavím si nemovitost a ejhle, ono i občas zaprší. Co mám s tou vodou dělat? Zasakovat? Ale např chrudimský region se vyznačuje velmi špatnou zasakovací schopností. A tak, no hurá, je tady kanalizace a je to vyřešené. Píšu to s velkým nadhledem, ale prostě to tak je. A navíc, i u pouze splaškových kanalizací určitá část obyvatel připojí dešťové vody a odvodnění pozemku do své kanalizační přípojky. Říkám tomu "do roka a do dne", je to prostě boj s větrnými mlýny. Není mi dvacet, abych si nespočítal kolik je 1+1 a je mi jasné, že si budete myslet, že si vymýšlím s cílem odůvodnit skutečný stav. Není tomu tak, a proto nabízím prohlídku jakékoliv odlehčovací komory v intravilánu města Chrudim, kterou si vyberete. Pokud máte zájem, kontaktujte mne na adrese vaclav.kloboucnik@vschrudim.cz.
Boj s větrnými mlýny? Opravdu? Nalijme si čisté kávy. Žádný boj zde nevidím. Spíš je to naprostý alibismus...