Chrudimské noviny Zemřel významný regionální literární historik Miroslav Bastl

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Zemřel významný regionální literární historik Miroslav Bastl

Dne 20. prosince 2013 zemřel ve věku nedožitých 88 let dlouholetý vysokoškolský učitel Pedagogické fakulty v Hradci Králové (několik let byl i proděkanem fakulty) a přední literární vědec (jeho specializací byla teorie literatury a česká literatura 20. století) doc. PhDr. Miroslav Bastl, CSc.

Po odchodu do důchodu v roce 1991 udržoval dr. Bastl i nadále odborné kontakty se svým bývalým pracovištěm (patřil k předním členům autorského kolektivu ojedinělého literárního projektu - třídílného Slovníku spisovatelů Chrudimska), ale začal také, jak sám říkal, splácet dluh i oblasti, která se stala jeho rodným krajem - v letech 1938 studoval na chrudimském Reálném gymnáziu a do Chrudimi se vrátil po vysokoškolských studiích a pedagogickém působení na několika středních školách.

Zájemci o kulturní a literární dění Chrudimska a Chrudimi jej znali z desítek jeho článků do regionálních novin, fundovaných příspěvků do Chrudimských vlastivědných listů a odborných studií do Chrudimského vlastivědného sborníku Regionálního muzea v Chrudimi, Almanachu chrudimského gymnázia (1993), jako autora publikací o dr. Karlu Pippichovi (1999) a Chrudim v literatuře (27. svazku Edice Chrudim z roku 2004) a také z jeho přednášek. V posledních letech života se badatelský zájem dr. Basta ještě více rozšířil. V Chrudimských vlastivědných listech vyšel mj. seriál článků o významu jmen a míst našeho okresu, demografickém vývoji v chrudimském okrese v letech 1850 - 2001, o historii Chrudimi za nacistické okupace a v květnu 1945, Loutkářské Chrudimi, apod.

V dr. M. Bastlovi ztrácí literární věda ale i běžní zájemci o literární dění našeho regionu erudovaného odborníka, který důstojně navázal na dílo, jež po sobě zanechali v meziválečném období prof. Jaroslav Adámek a v období po druhé světové válce dr. Josef Petrtyl.

Mgr. Pavel Kobetič

Reklama