Chrudimské noviny Zuzana Nováková: Podpora vzdělávání je jedním z benefitů

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Zuzana Nováková: Podpora vzdělávání je jedním z benefitů

V rozpočtu Pardubického jsou na vzdělávání každoročně určeny dvě položky, pro zaměstnance a samosprávu, schvaluje je stejně jako celý rozpočet Zastupitelstvo Pardubického kraje.

Z položky pro samosprávu lze hradit vzdělávání zastupitelů. Z tohoto byl poskytnut příspěvek na studium náměstku hejtmana Romanu Línkovi v letech 2010-2011. U něj bylo přihlédnuto k tomu, že byl uvolněným členem zastupitelstva a po ukončení jeho mandátu se předpokládá jeho návrat do Krajského úřadu Pardubického kraje. Ivo Tomanovi byl v letech 2009-2010 poskytnut příspěvek na studium ve výši poloviny finanční částky vzhledem k tomu, že byl v té době členem Zastupitelstva Pardubického kraje, předsedou výboru pro dopravu a členem výboru NUTS II Severovýchod.

Pardubický kraj uhradil studium zakončené tituly MBA/MPA v plné výši také 11 zaměstnancům s ohledem na zájem zaměstnavatele na trvalém zvyšování kvalifikace těch nejperspektivnějších pracovníků. Pro zaměstnance vyplývá ze smlouvy závazek po skončení studia 5 let pracovat pro Pardubický kraj, nebo část nákladů vrátit.

Krajský úřad Pardubického kraje věnuje zvyšování kvalifikace pracovníků velkou pozornost, což ostatně vychází ze zákona o úřednících, který tuto povinnost ukládá. Za dobu existence úřadu 39 zaměstnanců úspěšně dokončilo vysokoškolské studium a dalších 20 studuje. Počet vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců se od roku 2007 zvýšil z 53 procent na 70 procent. Podpora vzdělávání je jedním z benefitů, které může státní správa nabídnout schopným lidem s tabulkovými platy.

PhDr. Zuzana Nováková
oddělení komunikace a vnějších vztahů
kancelář hejtmana

Reklama