Chrudimské noviny Archeologický průzkum ukázal, že předkové Chrudimáků byli kanibalové a lupiči, kteří vykrádali hroby

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Archeologický průzkum ukázal, že předkové Chrudimáků byli kanibalové a lupiči, kteří vykrádali hroby

Chrudim - Na trase budoucího obchvatu města probíhá od srpna 2011 záchranný archeologický průzkum, který přinesl poznatky o tom, že je Chrudim a její okolí obydleno lidmi už od doby kamenné. Dokládají to četné nálezy, z nichž se Regionální muzeum v Chrudimi chystá uspořádat nyní výstavu.


Potvrdil to archeolog uvedeného muzea, Jiří Musil. Podle jeho sdělení je v současnosti nalezený materiál zpracováván a připravován k možnému vystavení. Jde přitom o stovky kvalitních exponátů z období mladší a pozdní doby kamenné. Další velkou část nálezů pak tvoří exponáty ze starší doby bronzové, pocházející z tzv. únětické kultury.


Značná část odkrytých pozůstatků chrudimské historie mimo jiné dokládá, že se dřívější obyvatelé okolí města nijak nevyhýbali kanibalství ani vylupování hrobů. Sem je například lákali šperky a zbraně pochovaných nebožtíků, které se stávaly jejich oblíbenou kořistí.

red

Reklama