Chrudimské noviny Architekt Thér nedoporučuje stavět cyklostezku na Podhůru podle not radnice, jdou proti záměru města

Dnes: 3°C
Zítra: 6°C
Pozítří: 5°C

Architekt Thér nedoporučuje stavět cyklostezku na Podhůru podle not radnice, jdou proti záměru města

Chrudim - Bývalý městský architekt a zastupitel Karel Thér (Volba pro město) upozorňoval v souvislosti s chystaným projektem cyklostezky na Podhůru radnici na problematický výkup pozemků už dávno. Ta si z toho ale nyní nevzala žádné ponaučení a u soukromých vlastníků dotčených pozemků tvrdě narazila. Má proto teď z ostudy kabát, když prostřednictvím neuvolněného místostarosty Jaroslava Trávníčka (ČSSD) všude rozhlásila, že by se trasa mohla začít v příštím roce stavět. Podle všeho ale nebude a Thér ani tuto variantu nedoporučuje.

Architekt v této souvislosti oprášil nápad, který spolu s výstavbou uvedené cyklostezky souvisí a zabíjí hned několik much jednou ranou. Především částečně řeší problematické majetkoprávní vztahy, které není radnice schopna uspokojivě vyjednat, dále počítá s výstavbou nové bezpečnější přímočaré komunikace pro motoristy podél chrudimského letiště ve směru na Rabštejnskou Lhotu a Seč, a konečně, stávající nebezpečně klikatou komunikaci zdarma využít pro potřeby pěších a cyklistů. Tzn., že by městu odpadly veškeré starosti s výkupem pozemků, projektem či financováním stavby a nadbytečnou silnici by tak přeměnilo v cyklostezku.

„Já za městem prosazovanou variantu nejsem rád,“ říká bez obalu Karel Thér. „Už dříve se řešilo, kudy příjemně na Podhůru. Vybudování cyklostezky v souběhu se silnicí naráželo právě na problémy se soukromými pozemky. Především na jejich nedostupnost a vysokou cenu. Proto se i do územního plánu dostalo narovnání Sečské ulice po obecní mezi až na křižovatku Rabštejnská Lhota/Vrcha. Tím pádem by stávající silnice byla konformní peší či cyklo cestou do rekreačních lesů,“ vysvětluje možné řešení komplikované situace architekt.

Přestože by se současná silnice přestala pro automobily používat, výjimečně by se na ni třeba autobusy vrátit mohly. „Především o víkendech by pak bylo možné, aby starou silnici využívala třeba i městská hromadná doprava. Navíc řešení, kdy by se nedělala ke stávající silnici nová, souběžná třímetrová komunikace, oddělená zeleným pruhem, ale naopak se ta stávající využila, mi přijde soudobé a moderní,“ popisuje přednosti tohoto řešení Karel Thér a jedním dechem dodává: „Nová, kratší komunikace k tomu ještě zruší historické kličkování kolem letiště při cestě na Seč.“

Zastupitel Karel Thér si pro Chrudimáky možná trochu překvapivé, ale o to příjemnější řešení samozřejmě nenechal pro sebe. Bohužel s ním však na radnici nepochodil. „Toto řešení jsem nedávno připomínal, ale je to jen názor do již rozjetého projektu. Stejně jako prohraný boj o zrušení horkovodní slavobrány na budoucím vjezdu do města po Dašické ulici,“ krčí smutně rameny Thér nad architektonickými zhůvěřilostmi, kterým momentálně dává chrudimská radnice zelenou.

Jak by ale cyklostezka měla prakticky vypadat? Kde by se například rozdělovala silnice na stezku a novou komunikaci do Rabštejnské Lhoty? Od sídla Technických služeb po první zákrutu za letištěm by stezka nejspíše vedla jako pruh asfaltu vedle současné komunikace. Teprve v zatáčce by se obě silice rozdělily. „Pokud jde o část od Technických služeb k tomuto rozdělení, pak se jeví jako vhodné, aby stezka vedla po jižní straně komunikace. Mělo by to být souběžně s územím, kde město zcela proti logice prosadilo navýšenou plochu pro výrobu,“ vysvětluje Karel Thér podrobnosti k níže uvedenému obrázku. „Nový územní plán totiž počítá s vedením cyklostezky podél objektu Aero klubu a dále právě v trase staré - dnešní komunikace,“ upřesňuje Thér. Cyklostezku pak symbolizují červené puntíky, jež popisek označuje jako „turistický okruh vnější“.

Tak vypadá nový uzemní plán.  Reprofoto: Chrudimské noviny

Cena nové, byť kratší komunikace, je samozřejmě vzhledem k charakteru jistě vyšší než pruh cyklostezky s příslušných pásmem zeleně,“ připomíná zastupitel. „Minimálně by ale stálo dané věci porovnat a podrobit diskusi. Jen tak se zjistí případný přínos nebo ztráta v dlouhodobém horizontu. Městem prosazované řešení nyní odsunuje možné napřímení komunikace na Seč do nedohledna – je pak otázkou, proč se tato řešení zakreslují na popud města do územního plánu, když se hned, jak je možno, od nich odkláníme,“ nechápe závěrem architekt Thér.

red

Reklama