Chrudimské noviny Bude mít město anonymizovanou kroniku?

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Bude mít město anonymizovanou kroniku?

Chrudim – Nová pravidla o ochraně osobních údajů začínají v důsledcích působit dokonale absurdně. Nejpilnější chrudimský kameraman a fotograf Jindřich Balous tak musel „anonymizovat“ video, v němž deváťákům místní ZŠ Školní náměstí byla předávána vysvědčení. A tím to zdaleka nekončí.

Vznikla proto dvě videa. Jedno, na němž zazní i jména žáků, je určeno pouze pro základní školu. Druhé, „anonymizované“, může vidět i veřejnost. Absurdnost těchto předpisů vynikne i ve zprávě o jednání historické a letopisecké komise, která se zabývá činností chrudimské kronikářky.

S kronikářským zápisem za rok 2019 v rozsahu 584 stran komise souhlasila, a doporučuje proto vyplatit kronikářce sjednanou odměnu v plné výši. Kronikářka byla k dispozici veřejnosti vždy první pondělí v měsíci od 15 do 17 hodin ve své kanceláři a účastnila se většiny jednání historické a letopisecké komise, kterou průběžně informovala o své činnosti. Dotazy ke kronice zodpoví kronikářka zájemcům z řad veřejnosti i při Dni otevřených dveří památek.

V této souvislosti byl diskutován problém anonymizace osobních údajů v kronice. Komise je přesvědčena, že vzhledem k tomu, že kronika je historickým pramenem, bude třeba tuto otázku do budoucna řešit tak, aby se kronika nestala pouze bezcennou knihou, v níž osoba X potkává osobu Y.

Jakub Valenta

Reklama