Chrudimské noviny Byl při rekonstrukci hotelu Bohemia porušen regulační plán městské památkové zóny? Město zatím mlčí

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Byl při rekonstrukci hotelu Bohemia porušen regulační plán městské památkové zóny? Město zatím mlčí

Chrudim - Přestavba hotelu Bohemia vzbuzuje rozporuplné reakce. Na jedné straně je schvalována jako nutná pro další fungování hotelu v současné moderní době, a na druhé vyvolává otázku, zda nebyl povolením této stavby porušen regulační plán města.

Byl porušen regulační plán města? Reprofoto: Chrudimské noviny

A právě o možném porušení regulačního plánu se snažila diskutovat čtenářka Jana Novotná se starostou města Petrem Řezníčkem (SNK-ED) a architektem Karlem Thérem. „Vážený pane starosto. Zhruba před 14 dny jsem vám prostřednictvím formuláře na městském webu položila otázku ohledně stavebního povolení na přestavbu hotelu Bohemia. Myslím, že se tato otázka dá zodpovědět během pěti minut prostým dotazem na stavebním odboru,“ napsala čtenářka přímo starostovi, když se nedočkala odpovědi na městském webu.

Takhle má vypadat chrudimský hotel Bohemia po přestavbě. Reprofoto: Chrudimské noviny

Starosta Řezníček dává od hotelu Bohemia ruce pryč
Co je to vlastně Regulační plán městské památkové zóny? Ten vznikl jako ochrana nemovitostí s mimořádnou historickou hodnotou. „Velmi by mě a další občany z okolí zajímalo, jak stavební povolení na přestavbu hotelu Bohemia obstojí ve vztahu k regulaci této části města? Hlavně by mě ale zajímalo, jaký názor na uvedenou záležitost máte vy osobně,“ ptá se starosty Řezníčka Novotná.

Starosta se sice následně Novotné omluvil, ale neopomněl dodat, že v době vydávání stavebního povolení nebyla tato záležitost přímo v jeho kompetenci. „Omlouvám se, že jsem vám zatím nemohl odpovědět, ale čekám na stanovisko architekta města a zpracovatele regulačního plánu. Také v době, kdy probíhalo územní respektive stavební řízení - výkon státní správy - jsem s případem nepracoval, nepatřilo to do mé přímé zodpovědnosti,“ zbavuje se odpovědnosti Řezníček.

U "Bohemky" se momentálně pilně staví.  Foto: Chrudimské noviny

Městský architekt Marek Janatka nevidí problém
Ani městský architekt Marek Janatka si nechce vzít nejasnosti kolem hotelu na svědomí. „Akce byla projednávána a povolována v době, kdy jsem v Chrudimi ještě nepůsobil, z toho důvodu jsem k ní nevydával žádné stanovisko ani vyjádření architekta města. Mohu se tedy vyjádřit obecně z hlediska své profese, nikoli jako městský architekt,“ odpovídá Janatka na starostův dotaz. A vzápětí hned pokračuje: „Domnívám se, že plánovaný záměr nástavby hotelu nenarušuje architektonické nebo urbanistické zájmy, týkající se objektu hotelu nebo struktury zástavby.“

Vlastník, podle architektova názoru, totiž jen přirozeně reaguje na soudobou situaci. „Nemám za to, že objekt hotelu je natolik svébytným, originálním a prostorově izolovaným útvarem komponovaným s předpokladem zakonzervování objektu - sochy, i když řada detailů zejména v interiérech hotelu, je cenným odkazem své doby, aby nebylo možno reagovat na společenské změny,“ míní městský architekt.

Jinými slovy - přiměřené stavební zásahy jsou podle Marka Janatky rozhodně možné. Hotel Bohemia navíc není památkově chráněn, ačkoli do regulačního plánu městské památkové zóny patří. „Pokud jsem informován, autor regulačního plánu nepovažuje řešení za narušení koncepce regulace a ani můj předchůdce ve funkci architekta města nevydal zamítavé stanovisko,“ uzavírá architekt Janatka.

Jsou přístavby v pořádku?  Foto: Chrudimské noviny

Architekt Karel Thér se k dotazu zatím nevyjádřil
S tímto vysvětlením se však Jana Novotná nespokojila. Snažila se proto mailem kontaktovat Karla Théra, který byl předchůdcem Janatky ve funkci městského architekta. Zajímalo ji především, co si myslí o oprávněnosti vydání stavebního povolení, přístavbách na budově, navrženém parkování pro hotelové hosty, uvedeném názoru současného městského architekta Janatky a o názoru zpracovatele regulačního plánu, podle něhož prý nedošlo k narušení jeho koncepce.

Názor architekta Karla Théra se jí však získat nepodařilo, protože na její dotaz vzhledem k pracovnímu vytížení zatím neodpověděl. Pokusíme se proto bývalého městského architekta kontaktovat a zeptat se na jeho názor. 

red

Reklama