Chrudimské noviny Ceny vodného a stočného pro rok 2020

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Ceny vodného a stočného pro rok 2020

Chrudim  Odběratelé na Chrudimsku budou v prvních čtyřech měsících roku 2020 platit za vodné 45,11 Kč a za stočné 38,84 Kč za metr krychlový. Od 1. května tohoto roku pak ceny klesnou u vodného na 43,15 Kč a u stočného na 37,15 Kč za metr krychlový.  U nejběžnějších vodoměrů do 2,5 m/hod. dojde od května ke snížení pevné složky z 841,80 Kč na 805,20 Kč v případě vodného a u stočného to bude pokles z 883,20 Kč na 844,80 Kč.

K této dohodě dospěli, po zhruba dvouměsíčním vyjednávání, zástupci vlastníka vodárenské infrastruktury, společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s. (VaK), a zástupci provozovatele, Vodárenské společnosti Chrudim, a.s. (VS).

Snížení DPH o 5 %, k němuž dojde až od 1. května 2020, pouze pokryvá zvýšené náklady na vodné a stočné, které svými rozhodnutími způsobil vesměs stát a které dopadnou na občany v prvních čtyřech měsících příštího roku. Prohlášení, že snížením DPH klesne cena za vodné a stočné pro občany, je tak pouze mediální hrou ministerstva financí a české vlády. Realita je jiná. Stát svými kroky totiž vstupy zásadně zdražil.

Z pohledu provozovatele vyjednávání o výši vodného a stočného pro rok 2020 mezi společnostmi VAK a VS Chrudim komplikovala tentokrát navíc avizovaná změna DPH od 1. května 2020. Jako již tradičně čelíme nárůstu cen vstupních surovin. Stát zvyšuje poplatky za odběr povrchové vody. Nově má být povinností provozovatelů také uhradit poplatky v řádech milionů korun za vypuštění odpadních vod přes odlehčovací komory na některých ČOV při přívalových deštích. Oznámeno je zvýšení ceny elektrické energie a dochází ke zvýšení ceny chemikálií. Samozřejmě jsme se museli vypořádat i s požadavkem na zvýšení nájemného o 4 miliony korun," vysvětluje předseda představenstva VS Chrudim Roman Pešek.

Stát si od 1. ledna 2020 z každého prodaného rychlového metru vody na Chrudimsku vezme jen na přímých poplatcích za podzemní a povrchovou vodu, na odvodech za zaměstnance a na DPH více než 12 Kč. Další prostředky navíc odčerpá nepřímo prostřednictvím zvýšených cen energií, chemikálií a podobně. U stočného si stát takto bere napřímo 7,40 Kč z každého krychlového metru.

Jsme zástupci majitelů vodárenské infrastruktury, tedy zejména měst a obcí. S prostředky z nájemného hospodaříme maximálně efektivně tak, jak jsme zvyklí z našich samospráv. A rozhodně nejsme ti, kdo lidem zdražují vodu. Provozovatele nutíme hledat úspory především na jeho straně. Podle našeho názoru je to jednoznačně stát, kdo stojí za zdražením vodného a stočného. Vnějších vlivů je ale mnoho, mezi nimi například i rostoucí ceny stavebních prací. Proto jsme s péčí řádného hospodáře na situaci reagovali požadavkem na zvýšení nájemného na 104 miliony korun," říká předseda představenstva VaK Chrudim Miroslav Krčil.

Do obnovy vodovodních a kanalizačních sítí směřuje drtivá většina prostředků, které VaK Chrudim obdrží jako nájem od provozovatele. „Investovat a obnovovat infrastrukturu musíme, abychom zachovali její stabilitu. Jednání nebyla jednoduchá, ale výsledek je velmi dobrý kompromis. Dokázali jsme totiž dopad všech možných negativních vlivů na občany jako konečné odběratele minimalizovat," poznamenává místopředseda představenstva VaK Ivan Jeník.

red

Reklama