Chrudimské noviny Chrudim šampionem Zdravých měst!

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Chrudim šampionem Zdravých měst!

Chrudim – Překrásný vánoční dárek v těchto dnech přivezl starosta Petr Řezníček (SNK – ED) z hlavního města Prahy. Po celé sérii ocenění v rámci projektu „Zdravé město“, získala Chrudim konečně též titul „Šampion Zdravých měst“.

Druhé největší město Pardubického kraje však není jediným, kdo toto exkluzivní ocenění získal. Stejný titul si z Prahy odvážely i Litoměřice, Kopřivnice, Jihlava a Křižánky. Co však tato cena přesně znamená a za co vlastně byla Chrudim oceněna? V případě Šampionů Zdravým měst jde o města, která mají nejlépe nastavený místní systém postupu vůči udržitelnému rozvoji. Tento svůj postup města měří pomocí komplexních Auditů udržitelného rozvoje v souladu s mezinárodními Aalborskými závazky udržitelných měst v Evropě. Díky těmto Auditům, které se dotýkají všech klíčových oblastí rozvoje, mají města důkladně popsány své silné i slabé stránky rozvoje a zohledňují tyto analýzy v rámci svého plánování rozvoje, připravovaných projektech apod. Šampioni Zdravých měst v rámci svého systému řízení aktivně využívají metody a nástroje řízení kvality, za které jsou oceňováni i cenami jednotlivých rezortů na národních konferencích. Šampioni již dlouhé roky zapojují veřejnost, aktivně pracují s různými cílovými skupinami, sdílejí dobrou praxi v rámci ČR, zapojují se do mezinárodních programů a projektů, a celkově jsou inspirací pro postup mnoha dalším municipalitám,“ praví ve svém prohlášení za použití naprosto nesrozumitelných úřednických blábolů sdružení Zdravých měst České republiky.

Chmelík, Trunečková, Řezníček. Šťastní šampioni.  Foto: Asociace Zdravých měst

V případě východočeských Athén to znamená třeba ocenění za stále častější osazování retardérů na místní komunikace, které pak zapříčiňují vyšší produkci emisí a tím zaručují skutečně zdravé město. Daleko výstižnější ohodnocení celého projektu, než přináší úřednická armáda ze „Zdravých měst“, nabídli již před lety diskutéři pod jedním z článků Chrudimských novin.  

Jakub Valenta

Reklama