Chrudimské noviny Chrudimská farní charita oslavuje v tomto týdnu dvacet let své činnosti a pořádá Den otevřených dveří

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Chrudimská farní charita oslavuje v tomto týdnu dvacet let své činnosti a pořádá Den otevřených dveří

Chrudim - K dvacetiletému jubileu připravují pracovníci Charity několik akcí. Především ale chtějí výročí oslavit se všemi současnými i bývalými zaměstnanci, kterým by tímto způsobem rádi vyjádřili svůj vděk za vše, co pro Charitu vykonali a vykonávají. 


Chrudimská farní charita (FCH), sídlící v budově arciděkanství na Školním náměstí, poskytuje služby nemocným a starým lidem formou ošetřovatelské a pečovatelské služby v domácnosti klientů (Home Care), dále lidem se zdravotním postižením a současně i sociální poradentství.

V úterý 11. září pořádá FCH Den otevřených dveří. Na programu je také od 18 hodin mše svatá, kterou celebrují arciděkan Jiří Heblt a prezident charity P. Suchár, jehož přednáška spolu s pracovnicemi FCH následuje ve farním sále. Poté je připraveno malé pohoštění a prohlídka nově upravených prostor zdejší charity.


Hlavní „slavící“ den připadne na neděli 16. září. O půl deváté ráno bude děkovná mše svatá celebrovaná J. E. Mons. Josefem Kajnekem, pomocným biskupem královéhradeckým, za účasti diecézního ředitele charity RNDr. Jiřího Stejskala. V kostele bude rovněž instalován panel s vystavenými fotografiemi, které dokumentují dvacet let činnosti charity Chrudim. Všichni jsou srdečně zváni.

red

Reklama