Chrudimské noviny Co odhalil dotazník k Plánu sportovního rozvoje?

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Co odhalil dotazník k Plánu sportovního rozvoje?

Chrudim – Aby mohlo město Chrudim požádat o dotaci na sportovní halu, která se má začít modernizovat v říjnu, musí mít nejdříve vypracovaný „Plán rozvoje sportu“. Tato povinnost vznikla obcím 1. července 2018 a Komise pro mládež a sport města Chrudim jeho zpracování schválila 16. září o tři roky později. Celý dokument i analýzu bude mít město hotovou na přelomu března a dubna. Co průzkum veřejného mínění odhalil o Chrudimácích, už ví Jakub Popelka.

Ještě prý zbývá dokončit analýzu sportovní vybavenosti a začít rozhovory s představiteli chrudimského sportovního hnutí. Už teď je ale jedno jasné: Prostor pro zlepšení je určitě v oblasti krytých sportovních zařízení, nevyhovujících podmínek některých sportovních organizací nebo v případě rozvoje cyklo a in-line stezek.“

Odborník Jakub Popelka, který dokument zpracovává, odtajnil ještě před oficiálním zveřejněním pro čtenáře Chrudimských novin část ze zjištěných informací z podzimního průzkumu sportovního vyžití obyvatel. Účast obyvatel v šetření hodnotím kladně, dotazník vyplnilo téměř 500 dospělých obyvatel a více než 600 žáků základních škol. V porovnání s jinými městy byla účast relativně vysoká a svědčí o zájmu obyvatel o řešenou oblast,“ tvrdí. 

Graf demonstrující sportovní vyžití dívek.  Zdroj: Jakub Popelka

První graf ilustruje situaci, kdy dochází s rostoucím věkem především u dívek k zanechání sportovní činnosti. Zatímco jen 2 % nejmladších dívek nesportují, u nejstarší kategorie už se tato hodnota blíží 20 %.


Graf demonstruje formu sportovních aktivit dospělých obyvatel.  Zdroj: Jakub Popelka

Z druhého grafu jednoznačně vyplývá, že s rostoucím věkem začínají dominovat mezi dospělými neorganizované aktivity, tento trend je ještě výraznější v případě starších žen. Více než 80 % žen starších 40 let uvedlo, že sportují jen neorganizovaně.

Plán rozvoje sportu bude hotový do konce března. Detailní komplexní popis přístupu obyvatel ke sportu bude součástí obsažné analytické části, která bude k dispozici na začátku dubna. 

Petra Vintrlíková

Reklama