Chrudimské noviny Co se vlastně bude opravovat v ulici Na Kopci? Tamní obyvatelé byli vinou prapodivné terminologie uvedeni v omyl

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Co se vlastně bude opravovat v ulici Na Kopci? Tamní obyvatelé byli vinou prapodivné terminologie uvedeni v omyl

Chrudim - Mnoho dotazů a nejasností se objevilo v souvislosti s plánovanou opravou ulice Na Kopci. Vzhledem k úřednickým zkratkám a specifickému žargou mohli obyvatelé této části města nabýt dojmu, že město chystá rekonstrukci celé silnice. Opak je pravdou.

Informace, z nichž čerpal i článek Chrudimských novin a jež obsahovaly zmínky o vybudování nové spojovací cesty mezi ulicemi Na Kopci a ulicí Maleckou, se objevily na úřední desce místního městského úřadu. Po celé řadě dotazů a kontroverzí, jimiž odpovědné úředníky atakovali rozhořčení občané bydlící Na Pumberkách, radnice podklady z desky stáhla.

Co se tedy bude Na Kopci skutečně opravovat? Zdaleka nejde o celou silnici, která se táhne až k panelové cestě, o níž psal šéfredaktor Chrudimských novin Roman Zahrádka. Jde o část, která v současné době zapříčiňuje neprůjezdnost ulice v jejích vrchních partiích a je uzavřena dočasnými panelovými zábranami. Důvodem je ujíždějící svah, který s sebou vzal i část vozovky. Místní tak musí kratičký uzavřený úsek dlouze objíždět a ničí si své vozy na panelové cestě. Radnice sice zajistí, aby svah dále nesjížděl, ale zmiňovanou část silnice pro větší auta stejně neotevře. Objeví se zde zákazová značka.

„Nová přístupová cesta spojující ulici Na Kopci s Maleckou ulicí se v kompletním rozsahu a délce rekonstruovat nebude. Stavba se plánuje v letošním roce, přibližně začátkem května, a nachází se podél pozemků parcelových čísel 2612/3 a 2612/2. Tato stavba v délce zhruba sto metrů, která řeší následky sesuvu svahu v předešlých letech, zahrnuje zabezpečení nestabilního svahu a nahrazení místní komunikace za komunikaci s vyloučeným provozem všech motorových vozidel o volné šířce tři metry. Objeví se zde i značky zákaz vjezdu všech motorových vozidel. Dále dojde k odtěžení nestabilních zemin, které tvoří navážky. Poté se postaví nová opěrná zeď z gabionů. Podél koruny zdi bude osazeno třímetrové zábradlí,“ upřesňuje situaci v ulici Na Kopci Magdalena Strnadová z Oddělení investic MěÚ Chrudim.

Přestože úřednice hovoří o spojnici mezi ulicí Maleckou a Na Kopci, o žádnou spojnici mezi těmito ulicemi se nejedná. Stačí pohled do mapy a je zřejmé, že opravy se dočká spojnice mezi ulicí Na Kopci a Na Kopci. Malecká ulice vede kolem známé hospody U Kapličky a žádnou spojnici s ulicí Na Kopci nemá. Vinou prapodivné úřednické terminologie, která si svérázným způsobem vykládá jak místní situaci a kartografii, byli místní obyvatelé uvedeni v omyl. 

Jakub Valenta

Reklama