Chrudimské noviny Desatero problémů města si vzalo za cíl přestěhovat skatepark a zlikvidovat jezdecké schodiště v Široké ulici

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Desatero problémů města si vzalo za cíl přestěhovat skatepark a zlikvidovat jezdecké schodiště v Široké ulici

Chrudim - Desatero problémů města, které každoročně přiláká do velkého sálu Muzea desítky převážně seniorů, je minulostí. Také letos veřejnost úředníkům předložila celou řadu palčivých problémů, které tito mohou po celý nadcházející rok statečně ignorovat, nebo naopak jejich vyřešením získat pár plusových bodů.

Je to právě často ignorance, případně absolutní bezmoc, co zodpovědným osobám brání v uvádění v život připomínek a námětů, které jim lidé během diskusí v Muzeu předkládají. Marně tak cyklisté vyhlížejí cyklostezku na Podhůru, která se již stala evergreenem většiny těchto jednání. A podobných problémů jsou desítky. Co však z hlav veřejnosti a zaměstnanců Městského úřadu Chrudim vypadlo letos?

Na první místě se umístil skatepark a jeho neutěšená situace. Vzhledem k absenci patřičné údržby, z „palubovky“ ční prkna a vruty, které ohrožují bezpečnost těch, kdo by snad své prkýnko chtěli po ploše určené speciálně „skejťákům“ ještě prohnat. Lidé se shodli na tom, že skatepark je třeba přesunout a vybudovat zcela nově. Nehodil by se třeba na plochu, kterou dříve zabíraly sběrné suroviny u Parku Střelnice?

Na druhém místě pak skončily potíže s takřka pravidelnými záplavami v lokalitě „Stromovka“. Neuvolněný místostarosta města Roman Málek (Koalice pro Chrudim) se sice nedávno v médiích vyjádřil v tom smyslu, že několik aut a sklepů si investice v řádu desítek milionů do záchytného poldru nezaslouží, ale místní jsou jiného názoru. Málkův názor, který však působil spíše jako uvědomělé informování patřičných úředníků rozhodujících o případné dotaci, smetli rozzlobení obyvatelé sídliště Na Šancích na sociálních sítích výzvou, v níž Málkovi doporučují změnit bydliště a do míst trápených velkou vodou se přestěhovat.


Třetí místo „okupuje“ přání „čistokrevných“ Chrudimáků, kteří touží po osvěžení centra města během léta živou hudbou. Projde-li tento návrh, nadšení obyvatel Resselova náměstí a okolí nebude mít konce. Spát s otevřeným oknem, pod nímž vyhrává „kutálka“, je snem, který nenechá nikoho chladným. Další příčku obsadil požadavek omezit maximální povolenou rychlost v ulici Na Ostrově, protože retardér u základní školy místním přestává stačit. Zajistit více míst pro veřejně prospěšné práce, by se prý také diskutujícím v sále Muzea zamlouvalo více, než revitalizovat náhon v Parku Střelnice. Obě témata se totiž v Desateru problémů města drží v těsném závěsu.

Spát lidem nedá ani drahá voda ve městě, proto úředníky a politiky pověřili úkolem, z nějž plyne, že nejlepší by bylo odstavit zahraničního partnera Vodárenské společnosti Chrudim. Právě zahraniční vlastník má „šroubovat“ ceny vody nahoru a místním se pak při platbě vodného a stočného protáčejí panenky podobně, jako drahé vodoměry.

Kooperace mezi Chrudimskou besedou a neziskovkami by prý mohla být lepší a sociálně slabší by se k bytům měli dostat snáze. Na obsazení osmého a devátého místa těmito problémy se shoduje valná většina těch, kdo 2. března od půl páté diskutovali v chrudimském Muzeu. Napojit silnici I/17 na silnici I/37 a vytvořit tak severní obchvat města je důležitější, než zrušit jezdecké schodiště v Široké ulici a vytváření koncepce podpory propojení ekologické výchovy a osvěty napříč generacemi a podpory vztahu k místnímu, kulturnímu a přírodnímu dědictví. Přes „čáru“, tedy za desítku problémů se pak také dostávají požadavky více využívat zelené plochy ve městě k aktivnímu odpočinku a napojení průmyslové zóny Západ na obchvat města.

Co se podaří městu splnit a co z Desatera problémů opět zůstane jen na papíře, dozví se obyvatelé města až za rok. Vzhledem k blížícím se volbám do krajského zastupitelstva, které obvykle politiky vybičují k vyšším výkonům, mohlo by se udát nejedno překvapení. 

Jakub Valenta

Reklama