Chrudimské noviny A dost! Parkovat v křižovatkách se nebude

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

A dost! Parkovat v křižovatkách se nebude

Chrudim – Řidiči nemají kde parkovat nejen v centru města, ale také, již tradičně, na sídlištích. Město namísto snahy o výstavbu nových parkovacích domů, v nichž by si zájemci mohli zaplatit místo a mít tak jistotu, že jim auto nikdo neukradne, látá díry tam, kde majitelé aut v zoufalství našli skulinku v řadě parkujících vozů.

Čas od času se to děje. Na obrubnících chodníků lze sledovat žluté čáry, které mají zabraňovat řidičům, aby zde zastavovali a stáli. Mnohdy jde o místa, která, pokud na nich auto stojí, komplikují život ostatním účastníkům silničního provozu. Jako třeba teď Na Rozhledně a ve Vrchlického ulici.

Městský úřad Chrudim, odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad na základě vlastního zjištění a podnětů od občanů navrhl stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích v ulici Na Rozhledně, Jungmannovo nábřeží, Vrchlického a U Stadionu spočívající v umístění nového dopravního značení „Zákaz zastavení“ a „Parkoviště kolmé nebo šikmé stání“ z důvodu zlepšení rozhledových poměrů v křižovatkách, zdůraznění zákazu zastavení a označení parkoviště.

Jakub Valenta

Reklama

Obrázek uživatele chrudimák
#9788 chrudimák 12. Leden 2021 - 20:02
Úředník musí jednat - Tady si spíš myslím, že je problém ve vrchnosti, že za posledních 20let nedokázali nic vybudovat, co by ten stav změnilo. Jinak k lajnování je asi nejlépe teď vidět (že méně znamená více) před halou. Jakmile se zapojí legislativa nezaparkujeme za chvíli nikde.
Obrázek uživatele MXK
#9789 MXK 12. Leden 2021 - 22:29
Nevím co řeší za malůvky, když zákon o provozu na pozemních komunikacích mluví naprosto jasně - speciálně bod d). A kdo z řidičů to neví, tak ať pokutě neříká pokuta, ale třeba školné. Jen škoda, že hodně řidičů to neví. Nebo ví, ale prostě auto chce mít nejlépe přímo před vchodem.

Takže malé "opáčko" formou distanční výuky :-D :-D
§ 27

(1) Řidič nesmí zastavit a stát
a) v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti,

b) před nepřehledným vrcholem stoupání pozemní komunikace, na něm a za ním,

c) na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m před nimi,

d) na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru "T" na protější straně vyúsťující pozemní komunikace,

e) v připojovacím nebo odbočovacím pruhu,

f) u zastávky tramvaje, autobusu nebo trolejbusu bez nástupního ostrůvku v úseku, který začíná dopravní značkou "Zastávka autobusu", "Zastávka tramvaje" nebo "Zastávka trolejbusu" a končí ve vzdálenosti 5 m za označníkem zastávky, a tam, kde taková dopravní značka není, ve vzdálenosti kratší než 30 m před a 5 m za označníkem zastávky; je-li prostor zastávky vyznačen vodorovnou dopravní značkou "Zastávka autobusu nebo trolejbusu" nebo "Zastávka tramvaje", platí tento zákaz jen pro vyznačený prostor,

g) na železničním přejezdu, v podjezdu a v tunelu a ve vzdálenosti kratší než 15 m před nimi a za nimi,

h) v místě, kde by vozidlo zakrývalo svislou dopravní značku nebo vodorovnou dopravní značku "Směrové šipky" nebo "Nápis na vozovce",

i) ve vyhrazeném jízdním pruhu a jízdním pruhu pro cyklisty,

j) v jízdních pruzích vyznačených na vozovce mimo pravého jízdního pruhu,

k) ve vzdálenosti kratší než 5 m od začátku a konce vodorovné dopravní značky "Podélná čára souvislá" nebo nástupního ostrůvku tam, kde by mezi touto dopravní značkou nebo nástupním ostrůvkem a vozidlem nezůstal volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m,

l) na mostě,

m) v tunelu; to neplatí v případě nouzového stání na místě označeném dopravní značkou "Nouzové stání"; v případě nouzového stání musí řidič vypnout motor,

n) před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo pozemní komunikaci,

o) na vyhrazeném parkovišti, nejde-li o vozidlo, pro které je parkoviště vyhrazeno; to neplatí, jde-li o zastavení a stání, které nepřekročí dobu tří minut a které neohrozí ani neomezí ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, popřípadě neomezí řidiče vozidel, pro něž je parkoviště vyhrazeno,

p) na tramvajovém pásu,

r) na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou provozu na pozemní komunikaci,

s) na jiných místech, kde by tím byla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména jízda ostatních vozidel.

(2) V době od 5.00 do 19.00 hodin je zakázáno stání tam, kde by nezůstal mezi vozidlem a nejbližší tramvajovou kolejnicí volný jízdní pruh široký nejméně 3,5 m.

(3) Na silnicích I. třídy a za snížené viditelnosti i na silnicích II. a III. třídy1) je mimo obec zakázáno zastavení a stání jinde než na místech označených dopravní značkou jako parkoviště.

(4) Na dopravním okruhu označeném dopravní značkou "Okruh" nebo "Změna směru okruhu" je zakázáno stání.

(5) O odstranění vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti, rozhodne policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.

(6) Zákaz zastavení a stání podle odstavce 1 neplatí pro řidiče vozidel bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a vojenského zpravodajství při plnění služebních povinností, řidiče vozidla obecní policie při výkonu její působnosti a řidiče vozidel jednotek požární ochrany, zdravotnické záchranné služby a Horské služby při řešení mimořádných událostí8a). Řidič tohoto vozidla je při zastavení a stání povinen učinit opatření nezbytná k tomu, aby neohrozil bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo aby takové ohrožení co nejvíce zmírnil.