Chrudimské noviny Drsná pokuta pro společnost Iron & Steel z průmyslové zóny Západ

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Drsná pokuta pro společnost Iron & Steel z průmyslové zóny Západ

Chrudim - Společnost Chrudim IRON & STEEL, s.r.o., která ve městě vyrábí litinové a ocelové odlitky pro tuzemské i zahraniční odběratele, dostala od kontrolorů z České inspekce životního prostředí v Hradci Králové pokutu 450 tisíc korun. Byl jí prokázán provoz zařízení v rozporu se schváleným provozním řádem, který je pro ni závazný.

„Při kontrole provozovny v Chrudimi v roce 2017 jsme zjistili, že provozovatel slévárny porušil platné integrované povolení a to tím, že zařízení pro omezování emisí – mokré odlučovače na provozech cídírna a formovna - provozoval dlouhodobě bez vody. Dále neomezil ani neodstavil provoz cídírny a formovny a v neposlední řadě vedl v provozních denících nepravdivé záznamy o stavu mokrých odlučovačů. Navíc jejich nefunkčnost uvedenou v provozním řádu jako provozní poruchu neoznámil inspekci do 48 hodin,“ řekl Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o opakované porušení platného integrovaného povolení za přestupky podobného rozsahu, za které už byla provozovateli v roce 2016 uložena pokuta 150 tisíc korun, inspekce nyní v přestupkovém řízení za porušení zákona o integrované prevenci uložila pokutu 450 tisíc korun. Provozovatel se neodvolal a pokuta nabyla 16. června 2018 právní moci.

red

Reklama