Chrudimské noviny Dva Chrudimáci byli oceněni Pardubickým krajem

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Dva Chrudimáci byli oceněni Pardubickým krajem

Ceny Michala Rabase za záchranu a Ceny Za zásluhy o Pardubický kraj mají od čtvrtečního podvečera nové majitele za rok 2015. Na slavnostním večeru ve Východočeském divadle je jménem Zastupitelstva Pardubického kraje předávali hejtman Martin Netolický a jeho statutární zástupce Roman Línek. K sedmi novým laureátům cen se připojily také dvě čerstvé nositelky Medaile hejtmana.


„Symbolickým DĚKUJI v podobě skleněné plastiky již potřetí vyjadřujeme úctu a poděkování lidem, kteří často ve svém volném čase věnují velké úsilí rozvoji našeho kraje nebo svou činností šíří jeho dobré jméno. Naše poděkování patří také těm, kteří nezaváhali ani na chvíli a obětavě přispěli k záchraně lidského života, tedy tomu nejcennějšímu, co každý člověk má,“ řekl hejtman Martin Netolický, který také připomněl, že se poprvé slavnostní večer uskutečnil v prostorách Východočeského divadla v Pardubicích.

Cena Za zásluhy o Pardubický kraj

RNDr. Daniel Smutek, geolog a hydrogeolog je jedním ze zakladatelů Národního geoparku Železné hory, který nyní usiluje o zapsání do globální sítě geoparků UNESCO. O osvětu a vzdělávání zejména mladší generace se Daniel Smutek zasloužil i jako autor projektu Geovědy – Historií země za dva dny nebo zpřístupněním velké části své významné geologické sbírky.

RNDr. Daniel Smutek. Foto: internet

MUDr. Václav Volejník, CSc., ředitel Hamzovy léčebny Luže – Košumberk, stál u její velké přeměny po roce 1989. Změnila se skladba klientů z dětí na převážně dospělé, byly potřeba rekonstrukce a zejména zvýšení úrovně léčebné péče. K tomu se Václav Volejník snažil udržet léčebnu a její areál otevřené veřejnosti včetně rozsáhlého arboreta v přilehlém parku.

PhDr. Jiří Kotyk, Ph.D. je historikem, který své bádání soustředil na místní osobnosti a dějiny. Kromě funkce ve vedení Klubu přátel Pardubicka je také předsedou Masarykovy společnosti v Pardubicích, předsedou Společnosti Jana Kašpara a Společnosti Jana Pernera. Podílel se na úsilí o obnovení pomníků těchto velikánů a inicioval prohlášení takzvaného Zámečku v Pardubicích kulturní památkou. Je autorem mnoha publikací z regionální historie.

Akad. soch. Olbram Zoubek patří k nejznámějším českým sochařům. Část svého života, celých 17 let, kdy nemohl z politických důvodů svobodně tvořit, strávil restaurování renesančních sgrafit na Zámku v Litomyšli a výrazně tak přispěl k jedinečnému vzhledu této památky. Tam je také vystaven největší soubor jeho soch. Stálou inspirací pro Olbrama Zoubka je kromě antických soch a žen také utrpení. V současné době připravuje plastiku kněze Josefa Toufara a chystá se zúčastnit soutěže na vytvoření pomníku pro Miladu Horákovou.

Cena Michala Rabase za záchranu

Studenti třetího ročníku Střední školy zdravotnické a sociální v Ústí nad Orlicí Eliška Matysová a David Janďourek zachránili svou všímavostí a poté profesionální pomocí život muži, který si pádem na zem zranil hlavu a byl postižen epileptickým záchvatem. Nutno dodat, že ostatní kolemjdoucí si muže nevšímali.

Dalším nositelem této ceny se stal MUDr. Jiří Pol, lékař Nemocnice následné péče v Moravské Třebové. Zkušený internista ve městě působí od roku 1981 a je jakousi ikonou mezi místními specialisty. Do roku 2002 byl primářem interního oddělení místní nemocnice.

Medaile hejtmana

Medaili hejtmana převzaly ve Východočeském divadle MUDr. Marie Blažková, zakladatelka Hospice Chrudim a Mgr. Marie Hubálková, ředitelka Oblastní charity Pardubice, která patří k průkopnicím domácích hospiců.

MUDr. Marie Blažková, vlevo. Foto: internet

 

Laureáti ocenění předchozích let

Cena Za zásluhy o Pardubický kraj

Ing. Akad. arch. Miroslav Řepa, architekt (2014)

Ing. Yvona Rybová a Ing. Petr Ryba, folkloristé (2014)

Marie Sedmíková, odbornice na ex libris (2014)

Luděk Štěpán, zakladatel skanzenu Veselý Kopec (2015)

Manželé Magda a Petr Kučerovi, majitelé zámku Nové Hrady (2015)

Králická pevnostní oblast a Společnost přátel čs. opevnění (2015)

 

Cena Michala Rabase za záchranu

Veronika Kolafová, studentka gymnázia (2014)

Ladislav Pulpit, řidič autobusu (2015)

Radek Biedla, učitel SOŠ automobilní v Ústí nad Orlicí (2015)

Lukáš Kamaryt, strážník Městské policie Pardubice (2015)

 

Medaile hejtmana

Ondřej Moravec, biatlonista (2014)

Peter Chudík, župan Prešovského samosprávného kraje (2014)

MUDr. Michaela Tomanová, MBA, ředitelka Rehabilitačního

ústavu Brandýs nad Orlicí (2015)

Josef Kubát, matematik (2015)

Eva Faltusová, dobrovolná hasička (2015)

Marie Stará, dobrovolná hasička (2015)

Josef Jiruše, dobrovolný hasič (2015) 

Reklama