Chrudimské noviny Existenci chrudimského předškolního dětského klubu Amálka ohrožuje sporný zákon o dětských skupinách

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Existenci chrudimského předškolního dětského klubu Amálka ohrožuje sporný zákon o dětských skupinách

Chrudim - Neziskovka Amalthea, která sídlí v Městském parku, se rozhodla pomoci dětem, které by mohly mít problém se školní docházkou. Od loňského září proto provozuje předškolní klub Amálka, který je určen právě dětem předškolního věku. O školku v pravém slova smyslu ale nejde.

„Klub je určen dětem předškolního věku z málo podnětného rodinného prostředí, které nenavštěvují běžné mateřské školy a v budoucnu zahajují školní docházku s řadou handicapů. Neumí například malovat, vystřihovat, neznají barvy, nikdy neviděly živé zvíře, nebyly s rodiči na výletě. Často jsou potom vyloučené z kolektivu a z důvodu nedostatečných podnětů v předškolním věku nezvládají učivo běžné základní školy. Proto je hlavním cílem klubu připravit tyto děti na vstup na běžnou základní školu nebo na přestup do školy mateřské,“ říká Tereza Dvořáková z neziskové organizace Amalthea.

Děti v klubu poznají jiné prostředí, osvojí si režim dne, dovednosti a vědomosti, které jsou důležité pro jejich budoucí školní docházku. Vstup do běžných škol je potom pro ně méně stresující, protože nepřicházejí zcela nepřipravené. Provoz klubu je čtyři dny v týdnu v dopoledních hodinách. „Cílem našeho klubu není jen rozvoj dětí, ale i příprava jejich rodičů na požadavky běžného vzdělávacího systému. Jde třeba o vyzvedávání dětí, přípravu svačin, omlouvání nepřítomnosti. Součástí docházky do klubu je i individuální práce v rodinách, jejímž cílem je předat rodičům informace a konkrétní praktické ukázky, jak mohou s dětmi sami pracovat. V prvním roce fungování náš klub navštěvovalo celkem šestnáct dětí. Přicházely do něj děti nedotčené jakýmkoli režimem a mnohdy i základními pravidly společenského chování nebo hygienickými návyky,“ vysvětluje Dvořáková, jaká je skladba malých klientů klubu Amálka. 

„Děti si přitom velice rychle zvykly, naučily se fungovat v kolektivu, účastnit se řízené činnosti a osvojily si dovednosti, které jim v budoucnu usnadní přechod do školských zařízení. Za veliký úspěch považujeme, že z tohoto počtu se nám podařilo umístit šest dětí do mateřských škol a tři děti připravit na vstup do prvního ročníku běžné základní školy. Od letošního září klub navštěvují další děti, v současnosti jich je celkem třináct,“ dodává Tereza Dvořáková.

Doplatí i chrudimská Amalthea na existenci sporného zákona?  Foto: Chrudimské noviny

Budoucnost klubu je však v souvislosti se schválením zákona o dětských skupinách značně nejistá. Tento zákon zavádí pro všechny organizace, které s předškolními dětmi pracují, povinnost registrace u ministerstva práce a sociálních věcí, která s sebou nese i nutnost splňovat různé technické a hygienické normy. Normy, které nelze reálně splnit, popř. by si jejich zavádění vyžádalo investice v řádu několika desítek tisíc korun (např. zřízení dvou dětských záchodů a dvou umyvadel, které musí být umístěny 50 cm nad podlahou, zřízení sprchového boxu, zřízení samostatného hygienického zařízení pro pečující osoby). Technické požadavky, které bude nutné dodržet, jsou pro většinu zařízení a prostor, ve kterých fungují zařízení pro ohrožené děti v ČR, nereálné a ve svém důsledku naprosto likvidační a pracovníci chrudimské Amalthey proto doufají, že v budoucnu dojde buď k jeho výrazné revizi nebo přímo ke zrušení. 

red

Reklama