Chrudimské noviny Exkluzivně získané podklady k jednání městského zastupitelstva odhalují, jak by mělo docházet k jejich zveřejňování

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Exkluzivně získané podklady k jednání městského zastupitelstva odhalují, jak by mělo docházet k jejich zveřejňování

Chrudim - Redakci Chrudimských novin se krátce před zasedáním městského zastupitelstva podařilo exkluzivně získat podklady k jednomu z bodů, o němž by měli místní politické špičky zanedlouho rozhodovat. Jedná se o důvodovou zprávu k bodu, jenž, pokud bude schválen, by měl vést ke zpřístupnění všech podkladů k jednání zastupitelů na webu města.

Zajímavé tak nejsou jen navrhované změny v jednacím řádu, které by měly vést ke zveřejňování podkladů k jednání zastupitelstva na internetu, ale především takzvaná „krátká důvodová zpráva“, v níž úředníci shrnují, proč by tento bod měl být městskými zastupiteli schválen. Celá zpráva je přitom psána v dikci, která je vlastní především místním Svobodným. Byli to právě členové Strany svobodných občanů a městští zastupitelé Josef Káles a Petr Lichtenberg, kdo iniciovali zveřejňování podkladů k jednání městského zastupitelstva elektronickou formou na internetu.

Městští úředníci ve zprávě vyvracejí třeba případné námitky odpůrců zveřejňování podkladů, kteří tvrdí, že by tento přístup mohl mít za následek okrádání těch, kdo získali od města dotace či finanční dary. Materiál však tvrdí, že příjemce veřejných peněz musí počítat s veřejnou kontrolou a zájmem. Paradoxně zde dochází k opakování argumentu, který Chrudimské noviny použily v „kauze Trunečková“, kdy od města žádaly informace o výši platu městské úřednice a městské zastupitelky Šárky Trunečkové (SNK-ED). Ta je totiž také placena z veřejných peněz.

Dalším argumentem, který odpůrci zveřejňování prý předložili, je stesk nad snazším přístupem novinářů k podkladům a následné „psaní nesmyslů“. Zpráva však i tuto námitku vyvrací s tím, že je potřebná kontrola vedení města i ze strany médií. Opět se tedy nabízí otázka, jak si tuto kontrolu chrudimská radnice představuje, když třeba tiskové zprávy poskytuje selektivně stejně jako třeba pozvánky na tiskové konference. Chrudimské noviny již také mnohokrát informovaly o pravděpodobném porušování zákona o svobodném přístupu k informacím, jehož se právě současná vládnoucí radniční koalice měla dopouštět, když požadované informace poskytovala po zákonné lhůtě nebo dokonce vůbec.

Na úplný závěr vyslovuje zpráva naději, že se na schválení bodu všechny strany zasedající v městském zastupitelstvu shodnou, protože jejich volební programy obsahovaly i slib větší otevřenosti radnice. Podklady k bodu upravujícímu jednací řád městského zastupitelstva najdete v příloze pod textem. 

Jakub Valenta

Reklama