Chrudimské noviny Farnost by letos mohla začít s opravou věží arciděkanského kostela

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Farnost by letos mohla začít s opravou věží arciděkanského kostela

Chrudim – Minulý rok nebyl jednoduchý pro nikoho. Místní katolíky nevyjímaje. Farnost se nemohla normálně scházet nejen na mše svaté, ale bez možnosti pořádně oslavit významné životní výročí – 25 let kněžství – se musel obejít i arciděkan Jiří Heblt. Přesto věřící nezaháleli a chystali opravy kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Podali jsme žádost o dotaci z tzv. Norských fondů na opravu věží a západního průčelí kostela NPM rozšířenou o využití oratoře. Finální rozpočet byl stanoven na 41 milionů korun s naší 10% spoluúčastí. Pokud uspějeme, čeká nás výběrové řízení na dodavatele a musíme neprodleně začít s pracemi. Na financování nezbytného geodetického zaměření a zpracování projektové dokumentace k této žádosti jsme utratili 1,5 milionu korun. V jediné půjčce, kterou nám poskytla farnost Litomyšl, zbývá doplatit do konce roku 2021 ještě 250 tisíc korun. K 31. 12. 2020 jsme na účtu měli 795 875 korun, v pokladně byly 2 003 koruny,“ uvádí Petra Pudilová z farní kanceláře v přehledu, který byl zveřejněn na webovkách arciděkanství.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie.  Zdroj: Chrudimské noviny

Za pomoci dotací však pokračovalo i restaurování oltáře svaté Kateřiny z kostela zasvěceného této světici, oltáře Panny Marie z farního kostela a epitafu Michaela Alverina. Do budoucna chce farnost další péči věnovat i zmíněnému kostelu na Kateřinském předměstí. Za 88 tisíc byl zpracován projekt na odvodnění a odvlhčení tohoto bývalého špitálního svatostánku. Samotné práce by přišly zhruba na dva miliony korun a začít by mohly v následujících dvou letech.

Kostel svaté Kateřiny.  Zdroj: Chrudimské noviny

V souvislosti s rozšířením vojenského areálu jsme byli osloveni zástupci AČR ve věci prodeje části našeho pozemku. O podmínkách prodeje i následném investování získaných finančních prostředků jednáme společně s generálním vikářem, ekonomem a majetkovým odborem biskupství,“ píše další informace Petra Pudilová.

Jakub Valenta

Reklama