Chrudimské noviny Hodiny na věži kostela svaté Kateřiny budou opět funkční

Dnes: 14°C
Zítra: 18°C
Pozítří: 17°C

Hodiny na věži kostela svaté Kateřiny budou opět funkční

Chrudim - Věžních hodin je ve městě několik. Jedny, ty nejznámější, pravidelně ohlašují čas z věží kostela Nanebevzetí Panny Marie. Dalšími se pyšní stará radnice, jiné najde pozorný chodec ve štítu domu v Břetislavově ulici. Ne všechny však fungují, což by se v případě věžních hodin kostela svaté Kateřiny mělo brzy změnit.

Doufám, že do konce srpna budou opraveny hodiny tohoto našeho kostela. Hodinář ing. Šmerda, který je před lety sestavil, zemřel a práci po něm převzal jeho syn,“ říká chrudimský arciděkan Jiří Heblt. „Kontaktovali jsme jej a po konzultaci s ekonomickou a pastorační radou jsme vybrali z navržených variant opravdu tu nejvhodnější. Rozpočet na znovu zprovoznění hodin je 68 tisíc korun, z nichž sponzorské dary pokryjí 58 tisíc. Další finance by mohly pokrýt sbírky přímo v kostele. Ty se uskuteční při mších svatých 21. srpna. V samotném kostele svaté Kateřiny je pro tento účel umístěna pokladnička,“ přibližuje náklady na opravu hodin Heblt.

Kostel svaté Kateřiny původně sloužil jako špitální a přiléhal k němu stísněný hřbitov. Jeho počátky patrně sahají do druhé poloviny 14. století. Povýšení kostela ze špitálního na farní (první zmínka o faře z roku 1461) zřejmě iniciovalo přestavbu presbytáře a budování lodi zhruba kolem poloviny 15. století. K dalším stavebním změnám docházelo i po roce 1500, a to zhruba ve dvou fázích: mezi léty 1516 – 1536, jak dokládá nápis na empoře, a následně od roku 1536 do roku 1550. Kostel původně také disponoval stanovitou střechou, jež se podobala střeše chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře. Ta však vzala za své při požáru v roce 1850. Ve věži rovně chybí zvony zrekvírované v minulosti na válečné účely. 

Jakub Valenta

Reklama