Chrudimské noviny Jak rychle billboardy zmizí, záleží i na správním silničním úřadu kraje

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Jak rychle billboardy zmizí, záleží i na správním silničním úřadu kraje

Chrudim – Jak to vypadá s osudem nelegální reklamy na miniboardech v Chrudimi po půl roce od jejich prvního oficiálního zdokumentování? Zeptali jsme se na další postup místostarosty Pavla Štěpánka (Piráti). Nepřehazují si řešení celé věci jako horký brambor? Prý se shodli na razantnějším postupu a větší odvaze.

Všechny nelegální billboardy zdokumentovalo město už před půl rokem, jak se přesvědčíte v příloze. Foto: Chrudimské noviny

Postup, jak nelegální billboardy odstranit, je jasný

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) je státní příspěvkovou organizací zřízenou ministerstvem dopravy. Podněty k prověření legálního umístění a provozu reklamních zařízení podává ŘSD na příslušný silniční správní úřad (SSÚ). V případě dálnic to je ministerstvo dopravy. U silnic prvních tříd je posuzovatelem příslušný krajský úřad, u silnic 2. a 3. třídy je to obecní úřad obce s rozšířenou působnosti (ORP) a u místních komunikací přímo obecní úřad. ŘSD pak na základě výzvy příslušného SSÚ, jak již bylo zmíněno, vykonává činnosti, které jsou mu uloženy. Bez rozhodnutí příslušného SSÚ billboardy ŘSD samovolně neodstraní.

Na konferenci taktizovali a sbírali odvahu k větší razantnosti

Minulý týden proběhla online konference dotčených měst a Ředitelství silnic a dálnic, zástupců dopravního inspektorátu, silničních správních úřadů, právníků a specializovaných neziskovek. Měli se dohodnout na společném postupu proti nelegálním reklamním plochám. Na jejich odstranění z veřejných míst byl zatím každý krátký. Naposledy se objevila informace, že by mohly z Chrudimi miniboardy podle Pavla Štěpánka zmizet do konce měsíce. Ten po konferenci uvedl:

„Dělám vše pro to, aby skutečně zmizely. Některé z nich zmizí určitě, ale zda se podaří odstranit všechny, prozatím nemohu potvrdit. Závěry společného jednání z taktických důvodů zveřejňovat nebudu, nicméně mohu prozradit, že jsme se všichni shodli na razantnějším postupu a větší odvaze v jejich odstraňování. Situace je pro město komplikovanější především z toho důvodu, že nosiče jsou umístěné na pozemcích ŘSD a většina jich spadá do SSÚ kraje, nikoliv našeho ORP. Je pro nás tedy stěžejní aktivní přístup SSÚ Pardubického kraje.“

Petra Vintrlíková

Reklama