Chrudimské noviny Katolické Velikonoce budou letos on-line

Dnes: 0°C
Zítra: 2°C
Pozítří: 4°C

Katolické Velikonoce budou letos on-line

Chrudim – Vážným zásahem do základních občanských práv, která plynou z ústavy České republiky, se s největší pravděpodobností bude muset zabývat i ústavní soud. Tato nařízení vlády se vztahují na všechny, věřící nevyjímaje. Lidé, kteří chodí do kostela, se proto musí s novou situací smířit a zařídit se podle toho.

Velká část farností přistoupila na řešení, které sice podle vnitřních předpisů katolické církve neznamená platnou účast na mši svaté, ale přesto nabízí farníkům nějakou formu duchovního povzbuzení v nelehké době. Biskupové proto katolíky „dispensovali“ od účasti na jinak povinných nedělních bohoslužbách. Mše svaté se přesto mnohde přenášejí on-line přes internet. Nejinak je tomu v chrudimském arciděkanství.

Blíží se však Velikonoce, suverénně nejvýznamnější svátky celého liturgického roku. „S ohledem na protiepidemická opatření není možné nabídnout příležitost ke svátosti smíření tak, jak bylo zvykem. V době otevření kostela však je možné se vyzpovídat za dodržení všech hygienických opatření, to znamená: rouška, odstup dva metry. Z důvodů obezřetnosti budeme svátost smíření slavit v kapli Panny Marie Bolestné. Tuto příležitost ať využije pouze ten, kdo cítí naléhavou potřebu svaté zpovědi. Jinak doporučuji udělat si malou osobní kající modlitbu se vzbuzením dokonalé lítosti doma a ke svátosti smíření přistoupit, až nastane normální stav. V ojedinělých případech je možné domluvit slavení svátosti smíření individuálně,“ uvádí arciděkan Jiří Heblt podrobnosti pro všechny zájemce, kteří by chtěli tradičně přistoupit ke svaté zpovědi – svátosti smíření.

Mše svaté v průběhu Svatého týdne budou většinou přenášeny on-line. Na Květnou neděli v 8:30, na Zelený čtvrtek v 18 hodin. O Velkém pátku přenos farnost neplánuje. „Doporučuji pomodlit se křížovou cestu nebo si přečíst Janovy pašije nebo zkuste najít v blízkosti vašeho obydlí kříž a k němu putujte, abyste ho neokázale, ale upřímně uctili,“ radí farníkům Heblt.

O Bílé sobotě mohou zájemci navštívit otevřený kostel Nanebevzetí Panny Marie od 15 do 17 hodin a od 20 hodin je čeká opět on-line přenos bohoslužby slova spojené s žehnáním velikonoční svíce – paškálu. Nedělní Boží hod velikonoční se opět objeví na internetu, a sice od půl deváté. Kostel bude otevřen od 15 do 17 hodin.

Jakub Valenta

Reklama