Chrudimské noviny Kdo je majitelem soch v bývalém letním kině v Chrudimi? Nejspíš byly ukořistěny v pardubickém zámečku

Dnes: 15°C
Zítra: 17°C
Pozítří: 15°C

Kdo je majitelem soch v bývalém letním kině v Chrudimi? Nejspíš byly ukořistěny v pardubickém zámečku

Chrudim - Město po půl roce vzdalo snahu pátrat po majiteli soch umístěných v areálu bývalého letního kina. Na obě díla, znázorňující ženské postavy, neexistuje totiž žádný doklad, nikdo se o ně i přes výzvy radnice nepřihlásil a nikdo je za několik desítek let fungování kina nezanesl do svého majetku. Podle všeho ale pochází z pardubického zámečku.

"Jde podle znaleckého posudku o věci, které mají určitou uměleckou i užitnou hodnotu a nestojí jen pár korun," říká chrudimský místostarosta Miroslav Tejkl (ČSSD).

"Proto jsme museli postupovat v tomto případě jediným možným způsobem, a to vyvěsit výzvu pro vlastníky soch přesně podle zákona," pokračuje Tejkl, který je povoláním právník.

Jak vzápětí dodává, o sochy se však nikdo nepřihlásil, ani neposkytl městu dokumenty o jejich původu, že by patřily někomu jinému. Proto teď nejspíš připadnou městu. Sochy jsou tedy zatím dál umístěny v areálu bývalého letního kina, který spravuje Chrudimská beseda.

a

"Jedná se o akademickou práci v duchu klasicismu, který byl u nás velmi populární ve 20. a 30. letech minulého století. Pokud by šlo o díla slavných autorů, byla by jistě zapsaná a komentovaná v literatuře. Z jejich zpracování lze však vysledovat, že jsou řemeslně dobře provedena. Odhaduji proto jejich současnou cenu zhruba na půl milionu korun za každou, pokud by ale o ně někdo projevil zájem," dodává s úsměvem chrudimský galerista Luboš Jelínek, který se sochami obchoduje.

a

Podle něj mají umístění soch do areálu kina na svědomí nejspíš buď dřívější organizátoři chrudimské kultury nebo ředitelé sousedního objektu Muzea.

"Mohlo to být někdy v 50. letech minulého století, kdy bylo zprovozněno letní kino a kdy se příliš na evidenci soch nehledělo. Tehdy bylo obvyklé, že se odněkud vzaly a přemístily na jiné, mnohdy i stovky kilometrů vzdálené místo, kam nepatřily. 

Takový může být i osud těchto dvou postav, který může vysledovat snad ještě stavební úřad, anebo pamětníci té doby či příbuzní tehdejších řídících činovníků kultury v Chrudimi," doporučuje galerista.

Nám se v této souvislosti podařilo zjistit, že v chrudimském letním kině byly původně instalovány sochy tři. Vedle stávajících dvou také sedící ženská postava, o kterou se zhruba před deseti lety přihlásila rodina Wiesnerových, jež doložila, že jí byla socha za komunistického režimu ukradena.

Z areálu však mohla být odvezena teprve nedávno, asi před třemi lety, kdy byly z její blízkosti odmontovány lavice pro diváky, což ji umožnilo naložit a přepravit na původní místo s pomocí těžké techniky.

a

Zbývající dvě sochy, o které se nikdo nepřihlásil, byly podle fotodokumentace okresního státního archivu instalovány v bývalém letním kině v Chrudimi už v době jeho otevření nebo hned těsně poté. Podle pamětníků sem byly převezeny na štráfce za traktorem uložené na písku, tedy přesně tak, jak je u soch obvyklé.

Z jejich výpovědi mělo časem také vyjít najevo, že sochy byly ukořistěny v pardubickém zámečku a převezeny z rozhodnutí tehdejších stranických aparátčíků do Chrudimi v rámci tehdejšího budovatelského nadšení. 

a

Roman Zahrádka

Reklama