Chrudimské noviny Koalice i opozice hájí původní rybářský spolek v Chrudimi proti útokům nové organizace, podle nich je zbytečná

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Koalice i opozice hájí původní rybářský spolek v Chrudimi proti útokům nové organizace, podle nich je zbytečná

Chrudim - Jednatel Místní organizace Českého rybářského svazu (MO ČRS) Chrudim 1 Petr Kořán zaútočil na prvního místostarostu města Jaroslava Trávníčka (ČSSD) už podruhé, a to ve spojitosti s dotací, kterou obdržel původní chrudimský rybářský spolek MO ČRS Chrudim 2, kde dělá Trávníček jednatele. Peníze byly přitom určeny na výchovu školní mládeže.

Kořán si na to nejprve postěžoval čtenářům Deníku a vzápětí sepsal podnět, který adresoval opozičnímu zastupiteli Františku Pilnému (ANO 2011), aby záležitost prověřil. "Dovolte mi, obrátit se na Vás, na zastupitele města Chrudim, kterému není lhostejné, jak se na radnici hospodaří z penězi," napsal Kořán Pilnému a dodal, že jde v případě místostarosty Trávníčka o jasný střet zájmů. Jenže Pilný si to nemyslí a v rozhovoru pro Chrudimské noviny mimo jiné uvedl, že takhle vzorně podanou žádost o dotaci už dlouho neviděl, prošla všemi řádnými schvalovacími procedurami a navíc bude účelně využita ve prospěch chrudimských dětí. "Žádost se mi tedy jeví jako odůvodněná a v pořádku," napsal městský zastupitel jednateli dotčeného rybářského spolku.

"Tunel" za pět milionů
Kořán si mimo jiné v dopise Pilnému postěžoval na to, že byla jejich organizace před čtyřmi lety vytunelována bývalým vedením jejich spolku, které jej mělo připravit zhruba o pět milionů korun a že v této souvislosti žádal město o finanční podporu na chod organizace. A jediné, co jim prý město nabídlo, byl starý vyřazený počítač z depozitu, který s díky odmítli. "Nabízí se otázka, jestli mají dva rybářské spolky v našem městě vůbec nějaký smysl," zamýšlí se František Pilný. A právě v tom mu dává za pravdu i první místostarosta Jaroslav Trávníček, podle kterého v Chrudimi dobře funguje a v minulosti vždy dobře fungoval původní rybářský spolek, jehož je jednatelem. "Má už více než 130letou historii," dodává Trávníček a naráží tím na skutečnost, že je Kořánův spolek bez jakékoliv historie, vyjma té, kterou je policejní vyšetřování dnes už bývalého vedení tohoto spolku.

Mnozí chrudimští rybáři mají přitom ještě v živé paměti události, které vedly vcelku nedávno ke vzniku MO ČRS Chrudim 1 a považují ji proto za účelově založenou a navíc i zbytečnou. "Nedalo mi to, abych se neozval proti tomu, co provádí pan Kořán, když zpochybňuje dotaci města, které ji poskytlo na rybářskou mládež," říká Vladimír Krátký, jehož otec byl dlouholetým ekonomem a jednatelem původních chrudimských rybářů sídlících U Valchy (MO ČRS Chrudim 2). "Pan Kořán nejspíš spoléhá na to, že mají lidé krátkou paměť a tváří se, jako bychom jeho organizaci k něčemu v Chrudimi potřebovali. Byla založena jen proto, aby mohl Český rybářský svaz odebrat původnímu chrudimskému spolku jeho historické revíry a nepřišel o ně, protože by ho mohly následovat další spolky, rozpadl by se a jeho funkcionáři by tak přišli o své vysoké platy. V tom spočívá celá pravda. Nově založená organizace MO ČRS Chrudim 1 přitom městu nikdy nic užitečného nepřinesla vyjma neustálých rozbrojů, která pan Kořán v současnosti svým jednáním ještě rozdmýchává," nebere si Vladimír Krátký servítky.

Žalují a práce za nimi prý není vidět
Podle Krátkého, který se angažuje v komunální politice a pracuje v jedné z městských komisí jako představitel radniční opozice, rozhodla městská rada v případě přidělení dotace dětem z MO ČRS Chrudim 2 správně. "Beru to jako ocenění práce této organizace pro město. Její členové včetně mého otce odpracovali totiž v minulosti brigádně ve prospěch Chrudimi stovky hodin a nikdy za to nic nepožadovali. Proto si nemyslím, že by radnice udělala nějakou chybu, když se rozhodla finančně podpořit chrudimské děti, které můj otec jako jeden z instruktorů původního rybářského spolku pomáhal vychovávat řadu let v Domě dětí a mládeže," pokračuje Krátký. "Za původním spolkem byla také vidět spousta práce. A dnes? Řeka Chrudimka protékající městem, kterou teď spravuje Kořánova organizace, je zanedbaná. Vemte si třeba Jungmannovo nábřeží, které před nedávnem spravovalo Povodí Labe. Žoky s pískem se ani neobtěžovalo vytáhnout a rozsypalo je do koryta, takže je oproti původnímu stavu dost mělké. Kořánova organizace nereagovala ani na zabetonování koryta pod třetím splavem v sídlišti U Stadionu a nečistí nad tímto splavem odtok do náhona pod nemocnicí, jako to dělal můj táta a další rybáři, kteří sídlí U Valchy. To ani nemluvím o celoročně zarostlých březích v tomto úseku řeky. To se za předchozích hospodářů nestalo ani jednou. Bývalý předseda zvedl telefon a Povodí Labe hned přijelo. A když náhodou zrovna nemohlo, tak šli rybáři posekat břehy sami, aby byl revír všem přístupný. Dnes je hanba sem jít," vyjmenovává namátkou Vladimír Krátký resty nové organizace, která podle něj na revíry, které na ni byly převedeny, nestačí.

"Proto se divím, že má pan Kořán vůbec odvahu na sebe upozorňovat a žalovat na ty, kteří si podporu města bezesporu zaslouží. Spolupráce chrudimských rybářů a města byla vždy příkladná a je proto smutné, že jim byly jejich revíry odebrány na úkor nového elementu, který se teď tak neurvale dožaduje jakýchsi pochybných práv. Historicky tu nikdy dvě rybářské organizace nebyly a byl bych proto jako spousta jiných chrudimských rybářů rád, aby Český rybářský svaz dostal konečně rozum a přestal podporovat organizaci, za kterou pan Kořán mluví a napadá poctivé rybáře. Nejlépe by bylo, kdyby byla tato organizace rozpuštěna a její chrudimští členové, kterých je zde výrazná menšina, se zase začlenili zpátky do původní organizace se sídlem U Valchy a zmizelo tak nesmyslné dělení na jedničku a dvojku. Ubylo by tím hádek a možná by to prospělo i revírům, o kterých jsem hovořil. Naši otcové by si to tak určitě přáli," uzavírá Vladimír Krátký.

Roman Zahrádka

Reklama

Obrázek uživatele Jiří
#3075 Jiří 19. Duben 2015 - 10:45
Kdyby město nedávalo podobným spolkům žádné dotace, pak by spory nebyly.
Obrázek uživatele Roman Zahrádka
#3077 Roman Zahrádka 19. Duben 2015 - 19:14
Jiří: Kdyby město nedávalo podobným spolkům žádné dotace, pak by spory nebyly.
Z mého pohledu scestný názor - patrně ovlivněný nějakou politickou ideologií, která nebere v potaz jádro tohoto problému - tj., že tu máme uměle vytvořený spolek z vůle ČRS, který tu "hospodaří" na úkoru rybářů Chrudimáků a více než 130 let regulérní chrudimský spolek, který odvedl pro naše město spoustu práce a nikdy za to od města nic nechtěl. Až teď dostal dotaci na výchovu mládeže. O tom tento článek je. Vykládat tedy, že by se podobným spolkům neměly dávat vůbec žádné dotace, může napsat s prominutím naprostý ignorant, který nezná tradici tohoto města a pouze tu papouškuje program nějakého politického guru a intelektuála odtrženého od reality.