Chrudimské noviny Kolik stížností na svou práci řešili v loňském roce úředníci?

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Kolik stížností na svou práci řešili v loňském roce úředníci?

Chrudim – Ne každý je spokojen s prací městských úředníků nebo strážníků městské policie. Především „měšťáci“ nezřídka schytají prostřednictvím sociálních sítí slova, za něž by se snad jen pověstný dlaždič nestyděl. Jak je to ale se stížnostmi na práci zmiňovaných lidí oficiálně?

Chrudimákům nejčastěji vadí, že strážníci se nejviditelněji věnují pouze kontrole správného parkování v centru města i mimo něj. Samotní strážci veřejného pořádku z této činnosti také nejsou dvakrát nadšení, přesto na každé oznámení musí vyjet a případ řešit. Tato práce je však také v referátu státní policie, na což se rádo zapomíná.

 

Odbor kanceláře tajemníka MěÚ Chrudim eviduje všechny stížnosti občanů, které směřují proti jednání nebo postupu úředníků městského úřadu i strážníků městské policie, a přímo právním oddělením jsou vyřizovány stížnosti adresované vedení města nebo stížnosti směřující proti vedoucím odborů. V roce 2019 podali občané celkem 13 stížností, což je srovnatelný počet s předchozími lety; nedošlo k jejich výraznějšímu nárůstu (v roce 2016 bylo podáno 21 stížností, v roce 2017 celkem 14 stížností, v roce 2018 jich bylo 9). Po prošetření všech stížností byla konstatována částečná oprávněnost. To znamená pochybení v postupu úředních osob. Celkem 12 stížností úředníci označili jako nedůvodné a neoprávněné. Všem podnětům se údajně dostalo řádného prošetření a stěžovatelům následně město vždy zaslalo písemnou odpověď s objasněním dalšího postupu městského úřadu a také informace o přijatých opatření s vysvětlením, proč je stížnost důvodná či nedůvodná a jaké mají stěžovatelé další možnosti při domáhání se svých požadavků.

Jakub Valenta

Reklama