Chrudimské noviny Komu jsou určeny asfaltky v polích za Větrníkem?

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Komu jsou určeny asfaltky v polích za Větrníkem?

Chrudim – Asfaltky v polích za sídlištěm Na Větrníku budí nemalé emoce. Někteří řidiči je totiž využívají jako vítanou zkratku. Třeba do Topole. Část obyvatel sídliště si je „uzmula“ pro své procházky se psem a další je automaticky chápou jako cyklostezky. Jedni na druhé se zlobí, kde je tedy pravda?

Rovná asfaltová silnice, směřující od mostku přes obchvat k Topoli, není kupodivu ani cyklostezka a už vůbec ne luxusní chodník pro pěší. Jedná se o účelovou komunikaci, která primárně slouží zemědělcům k obsluze pozemků těžkou technikou. Je tedy naivní představa, že ji zničí osobní auta, která nedosahují váhy ani desetiny těžkých souprav určených pro obdělávání půdy.

Mapy silničku přiřkly cyklistům. Jim ale nepatří.  Foto: Mapy.cz

Odbor dopravy MěÚ Chrudim potvrzuje, že jde o účelovou komunikaci. „Pokud je nám známo, tak komunikace vedoucí od Topole přes most nad obchvatem a dále na Chrudim, sídliště Větrník, není do současné doby nikterak omezena. Jedná se o veřejně přístupnou účelovou komunikace, kde pohyb odpovídá zákonu 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Tedy nejedná se o stezku a není tady pohyb vozidel omezen,“ stojí v prohlášení městských úředníků. Dokud tedy řidiče nevyženou zemědělci, mohou tudy bez omezení jezdit.

red

Reklama