Chrudimské noviny Kruhový objezd u hotelu Bohemia prochází pravidelnou údržbou, přerostlé keře teď přijdou ořezat

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Kruhový objezd u hotelu Bohemia prochází pravidelnou údržbou, přerostlé keře teď přijdou ořezat

Chrudim - Evergreenem, který každoročně zaměstnává jak městské úředníky, tak řidiče užívající některý z místních kruhových objezdů, je blížící se vegetační sezóna. Kruhové objezdy jsou totiž osazeny takovou skladbou keřů a rostlin, která brání v přehlednosti a způsobuje často u mnoha šoférů až cholerické záchvaty.

Bedlivým a pozorným pozorovatele dopravní situace ve městě je Tomáš Velendorf, jehož jméno mnohdy stačí k tomu, aby se některým místním politikům a úředníkům prohloubily vrásky na čele. „Zajímalo by mne, zda opravdu není možné s příchodem začínající vegetační, ale i například turistické sezóny, upravit okrasný vzhled kruhového objezdu a jeho okolí před bohužel bývalým hotelem Romania tak, aby ten vzhled nepřipomínal, ostatně jako už několikátý rok, jen nějakou pralesní a neprostupnou džungli,“ ptá se Velendorf. A vzápětí pokračuje. „Tou úpravou pochopitelně nemám na mysli to, aby tam byly instalovány nějaké kýčovité plastové květináče nebo naopak, že by tam musel být vybudován nějaký komplex vodotrysků tak, jak je to vkusně realizováno třeba v Lázních Bohdaneč. Tato křižovatka je ostudnou vizitkou města, která je ke všemu navíc ještě několikanásobně umocněna měsíční krajinou před samotným hotelem Romania, včetně zničení této unikátní a ojedinělé architektonické stavby nevkusnou přestavbou jak v minulosti, tak v přítomnosti. Snad radnice zjedná konečně nápravu,“ doufá Tomáš Velendorf.

Sem se plastové květináče už nevrátí.  Foto: Chrudimské noviny

Hana Dušánková, která má na starosti úsek údržby zeleně, se však dušuje, že město o kruhové objezdy patřičně pečuje a stížnosti tedy nejsou na místě. Odbor investic, úsek údržby zeleně 16. března začal provádět udržovací práce na keřových skupinách kruhové křižovatky u hotelu Bohemia. V rámci údržby bude proveden zpětný řez bobkovišně, jarní řez a odplevelení růží, zmlazení porostů tavolníku, úprava keřů zasahujících do komunikací a chodníků, včetně úklidu komunálního odpadu z keřových prostor. Údržbové práce budou provedeny do 30. března,“ tvrdí Dušánková. Změna v koncepci kruhových objezdů, které třeba ve Francii tvoří především nejrůznější skulptury a minimum přerostlých stromů a keřů, je tak v Chrudimi stále v nedohlednu.

Jakub Valenta

Reklama