Chrudimské noviny Listí mohou Chrudimáci pálit dle libosti

Dnes: 3°C
Zítra: 2°C
Pozítří: 4°C

Listí mohou Chrudimáci pálit dle libosti

Chrudim – Podzim znamená každoroční likvidaci rostlinných zbytků, které zahrada kolem domů po vegetační dobu vyprodukovala. Trávu většinou stačí kompostovat, s hromadami listí je to poněkud obtížnější. Především listí z ořešáku většina zahrádkářů do kompostéru neodkládá. Co s ním?

Odpověď je nasnadě – odevzdat ho plamenům. Pálení listí některá města a obce regulují vyhláškou, protože negativně přispívá ke kvalitě ovzduší. Zvláště v době, kdy nefouká vítr a smogové „pokličky“ dusí obyvatele měst a vesnic.

V samotné Chrudimi však taková vyhláška neexistuje. Je tedy třeba dodržovat obecná pravidla nakládání s ohněm. „Vyhlášky obce pálení biomasy neupravují. Ze strany požární ochrany tak zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v § 17 odst.3, písm. j) pouze zakazuje vypalování porostů. Pálení biomasy zde není upraveno, pouze dle § 17 odst. 1, písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, si musí fyzická osoba počínat tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných materiálů, při manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,“ uvádí vedoucí Oddělení krizového řízení MěÚ Chrudim Marek Kozák.

Jakub Valenta

Reklama