Chrudimské noviny Mateřské školy se otevřou za týden

Dnes: 13°C
Zítra: 15°C
Pozítří: 17°C

Mateřské školy se otevřou za týden

Chrudim – Koncem května, konkrétně 25., s největší pravděpodobností odloží většina obyvatel České republiky, město Chrudim nevyjímaje, roušky ve vnějších prostorách. Dojde totiž k dalšímu uvolnění přísných pravidel, která vláda zavedla ke zkrocení pandemie coronaviru. V samotném městě se také otevřou mateřské školky.

Na základě dokumentu vydaného ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy je nutné důsledně dodržovat hygienická pravidla. Bude tedy nutné:

  • minimalizovat shromažďování osob před MŠ,

  • dodržovat odstupy 2 m v prostoru před MŠ,

  • doprovázející osoba se v MŠ může pohybovat pouze s rouškou,

  • osoby s příznaky infekce dýchacích cest, popř. s horečkou, nesmí do MŠ vstupovat, děti s těmito příznaky nebudou přijímány,

  • při prvním vstupu do MŠ musí zákonný zástupce dítěte předložit podepsané písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených ministerstvem zdravotnictví.

 

Další pravidla a podrobnosti k fungování jednotlivých MŠ stanoví každá ředitelka mateřské školy a zveřejní je na webových stránkách své školy.

Jakub Valenta

Reklama