Chrudimské noviny Město chce vypovědět nájemní smlouvu na své pozemky s vlastníkem Hotelu Bohemia

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Město chce vypovědět nájemní smlouvu na své pozemky s vlastníkem Hotelu Bohemia

Chrudim – Městské zastupitelstvo se má sejít v pondělí 19. března a na svém programu má celou řadu zajímavých bodů. Jedním z posledních je i návrh na výpověď nájemní smlouvy, kterou město uzavřelo se společností Homa holding. Smlouva řeší pozemky, na nichž zeje díra, mělo však stát parkoviště. Hotel Bohemia je opět "na stole".

Město Chrudim obdrželo dne 29.08.2017 žádost společnosti HOMA holding s.r.o. o projednání jejího návrhu v Zastupitelstvu města Chrudim konaném dne 18.09.2017 s tím, že společnost deklaruje záměr dokončení rekonstrukce hotelu a zachování jeho funkce v případě, kdy bude schválena změna smluvního vztahu ve smyslu umožnění výstavby povrchového parkoviště,“ stojí v důvodové zprávě, kterou dostali městští zastupitelé do své elektronické pošty. Její celé znění pak obsahuje příloha pod textem.

Předkladatel návrhu vypovězení nájemní smlouvy, starosta města Petr Řezníček (SNK – ED), dále uvádí, že se s jednatelem firmy Homa holding, Jiřím Mařasem, sešel. Na adresu společnosti odešlo i několik dopisů s návrhy, jak patovou situaci s parkovištěm před Hotelem Bohemia řešit. Mařas však ani jeden z nich – zde šlo především o možnost vybudovat podzemní parking v režii města a následně hotelu pronajímat – nebyl ochoten akceptovat a dále trval na svém. Homa totiž již nechce stavět parkovací místa pod zemí, ale nad zemí. Touto změnou, pokud by na ni město přistoupilo, by však došlo jednak k výraznému poklesu parkovacích míst a samozřejmě též k porušení uzavřené smlouvy. Jednou z jejích podmínek je závazek vybudovat podzemní parking.

Firma by ráda před hotelem vybudovala podobné nadzemní parkoviště.  Reprofoto: Chrudimské noviny

Za této situace je navrhováno ukončit smluvní vztah založený nájemní smlouvou ze dne 23.03.2011, a to výpovědí smlouvy dle čl. V. odst. 6 pro porušení povinnosti nájemce stanovené v čl. IV odst. 1 smlouvy, dle níž mají být pronajaté pozemky využity výhradně k výstavbě a provozování parkovacího domu. Tento postup rovněž odpovídá povinnosti města využívat svůj majetek účelně a hospodárně a pečovat o zachování a rozvoj svého majetku dle ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a byl konzultován s advokáty Mgr. Janou Malou a Mgr. Janou Zwyrtek Hamplovou,“ uvádí dále v důvodové zprávě radnice.

Město však i nadále má zájem na řešení situace týkající se nedokončené rekonstrukce Hotelu Bohemia, parkoviště a souvisejícího. Nabízí se tedy otázka, zda si touto výpovědí nechce jeho vedení pouze uvolnit ruce ke smlouvě nové, která podmínku postavit podzemní parkoviště obsahovat nebude.

Příloha: 
Jakub Valenta

Reklama

Obrázek uživatele chrudimák
#6348 chrudimák 12. Březen 2018 - 21:39
není ono před volbama ......