Chrudimské noviny Město nechalo kvůli neuspokojivému parkování a několika lipám v sídlišti U Stadionu svolat schůzku s občany

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Město nechalo kvůli neuspokojivému parkování a několika lipám v sídlišti U Stadionu svolat schůzku s občany

Chrudim - Město uspořádá ve středu 20. května od 18 hodin setkání s obyvateli bytového domu čp. 717 - 720 na veřejném prostranství přímo před tímto objektem, aby zjistilo, jaké náměty mají k zamýšlenému rozšíření plochy zdejšího parkoviště. Redakci Chrudimských novin to nezávisle na sobě potvrdili člen samosprávy domu Josef Kaška a vedoucí Odboru územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Chrudim Petr Kopecký.

Stalo se tak poté, co se místní samospráva začala zajímat, proč váznou předvolební sliby současného vedení radnice, které před loňskými komunálními volbami slíbilo parkoviště rozšířit tak, aby umožňovalo podél celého domu příčné i kolmé parkování vozidel zároveň. Tento záměr se přitom už městu podařilo koncem loňského roku realizovat před domem čp. 713 - 716. Na zbývající tři domy, které se potýkají se stejným problémem, se ale doposud nedostalo. Schůzi navíc urychlila skutečnost, když zde zhruba před dvěma týdny rozdali strážníci po udání některého z místních obyvatel před domy čp. 709 - 712 a čp. 717 - 720 celkem pětatřicet parkovaček a donutili tak majitele některých vozidel, aby se dostavili do služebny městské policie na Resselově náměstí. Byli mezi nimi i důchodci, kteří odsud vyjíždějí se svými automobily jen sporadicky, a to v případě nutnosti, a parkují stejně jako ostatní zadními koly na trávníku, aby odsud mohli bezpečně vyjet. To některé místní pořádně namíchlo a dokonce se tu objevily náznaky občanské neposlušnosti, když padly návrhy na pozvolné odstranění několika lip (s pomocí chemikálií), které stojí tomuto záměru před domem čp. 717 - 720 v cestě.

Alespoň tak to tvrdí vedení města, které se odvolává na neústupnost Odboru životního prostředí MěÚ Chrudim, které nechce nechat sporné stromy pokácet s odůvodněním, že by zde údajně došlo k závažnému narušení zdejšího životního prostředí. Místní starousedlíci s tím ale nesouhlasí, protože zde lípy rostou teprve až v posledních zhruba dvaceti letech, přičemž třicet let předtím tu žádné nebyly. I tak ale nejsou proti stromům a žádají po městu jinou vhodnější výsadku, než jsou lípy, a dál od komunikace, kterou vedle pěších využívají zejména motoristé. "Začneme zde od bodu nula. To znamená, že budeme chtět znát názory a náměty zdejších lidí. Půjde tedy o takový sběr informací, než se tu do něčeho pustíme," říká Petr Kopecký, který dostal od vedení radnice za úkol rozhýbat komunikaci s místními obyvateli. Vedení samosprávy domu sice jeho iniciativu vítá, ale zároveň poukazuje na skutečnost, že už s vedením radnice všechny možné varianty řešení přímo na místě projednalo a dokonce mu předalo i kompromisní návrh, který by uspokojil jak motoristy, kterých je tu výrazná většina, tak i menšinu, která preferuje zachování lip před domy.

Kopecký ale podle všeho vidí kvůli neústupnosti odboru životního prostředí jen dvě varianty řešení - buď zachovat parkoviště v takové podobě, jako je nyní, anebo obětovat před domy na úkor parkování předzahrádky, což považuje místní samospráva za naprosto nepříjatelné. "Město se o tyto předzahrádky, které jsou na jeho pozemku, nikdy nestaralo a jelikož byly spíše než na okrasu pro ostudu, tak jsme je nechali na vlastní náklady ohraničit novými vyvýšenými obrubníky a osadit keřy a květinami, o které místní lidé pravidelně a s láskou pečují," vylučuje už dopředu tuto variantu Josef Kaška. Právě on je autorem studie, která zohledňuje zachování předzahrádek, rozšíření parkoviště a ořezání části větví sporných lip z jedné jejich strany, aby nezasahovaly větvemi nad jednotlivá parkovací stání. Motoristé totiž všeobecně neradi parkují pod lípami, protože auta znečišťují natolik, že se jen těžko potom těchto nečistot zbavují. Stačí si jen vzpomenout na vcelku nedávné protesty obyvatel domu za sportovní halou, kteří řešili stejný problém.

Nakolik se tedy radnici podaří nalézt s obyvateli bytového domu čp. 717 - 720 v největším chrudimském sídlišti U Stadionu nějaký kompromis, ukáže až výsledek chystané schůzky. Každopádně zastoupení zde bude mít doslova reprezentativní. Dostavit se sem totiž mají zástupci hned několika městských odborů - odboru investic, odboru územního plánování a regionálního rozvoje, odboru dopravy a odboru životního prostředí a architekta města. Ti všichni mají totiž s případným rozšířením zdejšího parkoviště co do činění. Vedle toho projevil zájem se schůzky zúčastnit rovněž první místostarosta Jaroslav Trávníček (ČSSD), který má dopravu ve městě ve své gesci a který má současně zájem také na tom, aby byl problém s parkováním před domem vyřešen ke spokojenosti občanů.

Především zdejší samospráva se ale bude ptát, kam se poděla slova neuvolněného místostarosty Jana Čechlovského (ODS) z loňského června, který do médií uvedl, že je záležitost rozšíření zdejšího parkoviště projednána bez výhrad jak s architektem města, tak i s odborem dopravy a že odbor investic už zadává projekt, aby bylo možné zjistit, nakolik bude technologicky a finančně náročné parkoviště o více než metr rozšířit. Čechlovský přitom nepředpokládal nějaké větší komplikace a odhadoval, že se s akcí začne někdy na přelomu loňského a letošního roku. To se ale nestalo. Místní obyvatele rovněž zajímá, na čem vázne další, tentokrát dlouholetý nesplněný slib radnice, že nechá zapustit do země horkovod podél řeky Chrudimky, na který dostala finanční dar od stavitele obchodního domu Tesco v Píšťovech, což mělo opět navýšit parkovací kapacity zdejších domů. Otázek bude ale jistě víc a bude zajímavé sledovat, kam se jednání nakonec posunou. Už proto, že se obdobné schůzky podle Kopeckého chystají také s obyvateli domů čp. 721 - 724 a čp. 709 - 712. V druhém případě se radnice dokonce rozhodla, že zde nechá vybudovat zcela nové, větší parkoviště celkem pro 50 vozidel. Chybět u toho rozhodně nebudeme.

Roman Zahrádka

Reklama

Obrázek uživatele chrudimák
#3155 chrudimák 12. Květen 2015 - 22:42
Jen dvě věci - hlavně by tam měli být ti co za samosprávy odsouhlasili studii, která je platná pro dané domy zachovává předzahrádky a druhá věc Vámi zmiňované parkoviště v poslední větě je to za těch 11mil. !!!!! Už jste to viděl, když o tom podruhé píšete a byl na to několikrát upozorněn. Určitě by to zajímalo i jiné domy jak město chce být velkorysé.