Chrudimské noviny Město plánuje na čtvrtek 26. února kvůli řadě negativních reakcí vysvětlující seminář o udržitelném rozvoji

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Město plánuje na čtvrtek 26. února kvůli řadě negativních reakcí vysvětlující seminář o udržitelném rozvoji

Chrudim - Udržitelný rozvoj je jedním z pojmů, jímž operuje vedení města při příležitostech vhodných i méně vhodnějších. Co přesně ale tento termín znamená, tuší jen málokdo. Vysvětlení se tak mohou zájemci dočkat na semináři, který se bude konat ve čtvrtek 26. února v prostorách Městského úřadu v Pardubické ulici.

Mezi hlavní cíle udržitelného rozvoje patří například zachování životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě. Program je postaven na sociálním, ekonomickém a environmentálním pilíři. Samotný pojem „udržitelný rozvoj“ použila poprvé v šedesátých letech minulého století organizace jménem Římský klub, která bývá považována za „light“ verzi svobodných zednářů. Římský klub se zabývá třeba i tématy, jako je redukce populace na naší planetě.

V Chrudimi je udržitelný rozvoj nejčastěji skloňován v souvislosti s projekty Zdravé město a Místní agenda 21, což jsou koncepce, v nichž se nejčastěji realizuje současný starosta Petr Řezníček (SNK-ED). Právě současná vládnoucí koalice v poslední době zaregistrovala řadu negativních reakcí na oba zmiňované projekty a rozhodla se proto vyjít vstříc všem zájemcům, které by problematika udržitelného rozvoje zajímala a chtěli ji pochopit do hloubky. O půl čtvrté odpoledne proto přednese svůj příspěvek ve velké zasedací místnosti MěÚ Pavel Nováček, vyučující Pardubické univerzity. Místo bude prý i pro případné dotazy. 

red

Reklama

Obrázek uživatele reflexe
#2812 reflexe 19. Únor 2015 - 18:35
Pokud vím,tak tento seminář je obsažen v kritizoveném projektu Trunečkové a zdravého města za ty cca 3 mil.Kč. A o něj bylo zažádáno před více jak 3/4rokem. Souběh s popsanou kritikou je čistě náhodný. Stejně seminař ortodoxní odpůrce nepresvědčí, protože ti již vše vědí, znají a ani tam zřejmě nepřijdou. Tolik na upresnění článku.
Obrázek uživatele Jiří
#2832 Jiří 24. Únor 2015 - 13:53
Neznám nic, co by nevzniklo, kdyby nebyla Agenda 21 -Zdravé město. Tedy až na pracovní pozici paní Trunečkové a výletů pana Řezníčka po světě. Chrudim se účastní od r. 2001 programu Národní síť zdravých měst ČR. Tento program je iniciován WHO (světová zdravotní organizace) při OSN. Dokument Agenda 21 byl přijat na summitu OSN v Rio de Janeiro v roce 1992. Jedná se o globální strategický a akční plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem u udržitelnému rozvoji. Místní Agenda 21 (dále jen MA21) má za úkol kvalitní veřejnou správu =(řádná správa věcí veřejných). Kvalitní správa věcí veřejných, musí být (z pohledu OSN i EU) otevřená, transparentní a odpovědná veřejnosti, efektivní, umožňující účast veřejnosti na rozhodování a plánování a založená na partnerské spolupráci s ostatními společenskými sektory a respektující odborný pohled na věc. Což o se Chrudimi tak dobře říci nedá. Už jenom to, že podklady pro rozhodování zastupitelů jsou jiné, než pro rozhodování radních a veřejnost se s nimi seznámit ani možnost nemá. MA21 má sledovat a popisovat nastavení klíčových procesů veřejné správy a zároveň počítá s dalším nezbytným aspektem – sledováním reálných dopadů různých aspektů rozvoje lokality pomocí indikátorů udržitelného rozvoje. Ty jsou praktickým nástrojem pro měření postupu práce na místní Agendě 21. Slouží k tomu, abychom viděli, zda aktivity, které vyvíjíme, mají žádoucí dopad na vybrané oblasti. V Chrudimi však chybí soubor kritérií a metody pro hodnocení dopadů MA21 na reálný vývoj území, není doposud přijata oficiální sada indikátorů pro hodnocení udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Například Chrudim byla hodnocena v v oblasti bezpečnosti r. 2010 na 36. místě, ovšem v r. 2011 již klesla na 47. místo. Totéž platí i v oblasti stavu ovzduší, kdy Chrudim léta nevyvíjela žádnou snahu o vybudování obchvatu, který by měl tento ukazatel zlepšit. I v oblasti hluku město Chrudim nevyvíjí žádnou aktivitu, ačkoliv podle WHO je to jedna z významných příčin civilizačních chorob. Nevím, dá-li se za opatření ke snížení hluku považovat zbudování např. schodů v Široké ulici, či absenci jakýchkoliv protihlukových opatření ve vybudovaných průmyslových zónách. Také o množství polétavého prachu se v Chrudimi cudně mlčí. Asi proto, že město vybudovalo rozlehlou průmyslovou zónu (bez jakékoliv diskuze s občany a dokonce proti vůli občanů Markovic) na návětrné straně. Největší poškození zdraví představují ultrajemné částice PM 2,5 a menší. Ty se v Chrudimi neměří vůbec. Dostanou se až do plicních sklípků a navázané toxické látky se dostanou do těla a putují v něm. Přitom počet onkologických onemocnění v samotné Chrudimi vykazuje vyšší hodnoty ukazatelů – hospitalizace pro novotvary – než zbylé Chrudimsko a o to řádově o stovky případů více než celostátní průměr. Mnohé objektivní hodnocení MA21 ukazují, že výše veřejných prostředků vynaložených na podporu místních Agend 21 v municipalitách spadajících do kategorie B, což je i případ Chrudimi, nevede ke zlepšování kvality životního prostředí, zvyšování bezpečnosti v daných městech a růstu spokojenosti občanů s životem ve městě, neboť v porovnání městy která nemají MA21, není evidentní rozdíl ve vývoji emisí škodlivých látek do ovzduší, dopravní nehodovosti, kriminality a spokojenosti občanů s životem ve městě. Ba naopak se ukazuje že dle výsledků zvolených indikátorů se jako nejlepší jeví některá města nemající MA21. Zdravé město je pro Chrudim k ničemu, je to jen o uspokojování ega pana Řezníčka, o snovém zaměstnání paní Trunečkové a dalších zaměstnanců, kdy se jenom přepisuje tabulky a opisují od projekty jiných měst.
Obrázek uživatele jetozver
#2836 jetozver 24. Únor 2015 - 14:50
Tak pravil Hospodin a tak i bylo ;-)