Chrudimské noviny Miloš Chudáček boj o pozemky ve Vlčnově nevzdává, rozhodovat by teď o nich mělo městské zastupitelstvo

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Miloš Chudáček boj o pozemky ve Vlčnově nevzdává, rozhodovat by teď o nich mělo městské zastupitelstvo

Chrudim - Případu Miloše Chudáčka, který je jednatelem firmy  S&CH TRADE CZ, se Chrudimské noviny věnovaly jako první. Chudáček tvrdí, že rozhodnutí města změnit územní plán v místní části Vlčnov připravilo jeho firmu o statisíce, protože zde poklesla cena pozemku. O případném zpětném odkupu těchto pozemků má teď jednat městské zastupitelstvo.

Jednatel Miloš Chudáček tak před dalším zasedáním zastupitelstva bije na poplach a poslal dokonce všem zvoleným zástupcům materiály, v nichž znovu vysvětluje svůj postoj. „Vyžádal jsem si podklady, které k jednání zastupitelů připravila rada města a po jejich pečlivém prostudování bych ještě doplnil následující,“ říká Miloš Chudáček, který na jednání městského zastupitelstva, jež se bude konat v pondělí 23. března pozval média, včetně redaktorů České televize.

A pokračuje. „Ve výše uvedeném dokumentu se nikde nehovoří o, dle mého názoru, velmi důležité skutečnosti a to, že již dne 12. března 2010 zastupitelstvo města schválilo koncept a pokyny pro zpracování návrhu územního plánu po projednání konceptu. Koncept obsahoval návrh konkrétních rozkreslených ploch, včetně dotčených pozemků ve Vlčnově, které byly nově určeny pro ochrannou zeleň. Vzhledem k tomu, že předmětná kupní smlouva je datována a oběma smluvními stranami podepsána ke dni 29. 3. respektive 30. 3. 2010, je jednoznačně prokazatelné z textu smlouvy, že došlo k uvedení kupujícího v omyl, protože smlouva jednak jednoznačně zmiňuje, k jakému účelu byly pozemky od města koupeny a prodávající se také zavazuje, že na pozemcích neváznou žádné právní ani jiné závazky, které by danému využití bránily,“ vysvětluje Chudáček, proč, podle jeho názoru, nese město vinu nejen za znehodnocení pozemků, ale i uvedení v omyl kupujícího, kterým byla jeho firma S&CH TRADE CZ.

Podle názoru jednatele k chybě došlo proto, že jednotlivé odbory MěÚ Chrudim spolu dostatečně nekomunikují a nedošlo tak k detailnímu prověření situace ze strany prodávajícího. Chybu na své straně však odmítá, protože sledovat plánované změny v územním plánu není údajně v jeho silách ani možnostech.

Při pokusu o prodej zjistili zástupci firmy nepříjemnou skutečnost - pozemek za Vlčnovem ztratil svoji hodnotu poté, co se nečekaně změnil územní plán.  Foto: Chrudimské noviny

V reakci na tyto dnes již notoricky známé informace reagovali pouze dva městští zastupitelé. Jozef Lörincz (SNK-ED) a František Pilný (ANO 2011). Stranický kolega současného starosty Petra Řezníčka (SNK-ED) Lörincz ve své reakci zmiňuje několik bodů, jimiž by Chudáček mohl svou situaci vyřešit. „Je škoda, že pan Chudáček nezačal s územním řízením po zapsání v katastru. Jednak by ještě za původní malé poplatky získal povolení a také by tím pádem vyrušil jakékoliv údajné snahy města znehodnotit jeho pozemky. Na všechny pozemky, u nichž se podala žádost o územní řízení, se nevztahovala automaticky změna územního plánu,“ vysvětluje trpělivě majitel firmy Era-Pack Chrudim Jozef Lörincz.

I přesto, že se Chudáček nezachoval podle této rady, která může dnes působit jako "moudra generála po bitvě", stále prý existuje podle Lörincze možnost, jak svou investici získat zpátky. „Co panu Chudáčkovi brání v tom, aby počkal do příštího roku, kdy se jeho pozemky mají vrátit do původní kategorie a může tak začít stavět dle vašeho projektu,“ argumentuje podnikatel a městský zastupitel Lörincz. Ten si navíc myslí, že pokud se Miloši Chudáčkovi podaří vše městským zastupitelům rozumně a bez emocí vysvětlit, nebude problém v tom, že by někdo z nich hlasoval v jeho neprospěch.

Rozhodnou zastupitelé ve prospěch podnikatele Chudáčka?  Foto: Chrudimské noviny

S názorem Josefa Lörincze souhlasí i městský zastupitel František Pilný. „Já sám se celou problematikou intenzivně zabývám, proto jsem se s panem Chudáčkem i osobně sešel, abych vyslechl jeho argumenty. Též mě zajímají odpovědi na otázky i od městských úředníků,“ říká Pilný, který ve svém profesním životě podniká v oboru stavitelství.

Shrnutí celé kauzy z pohledu Miloše Chudáčka najdete v příloze pod textem a v odkazu na článek v Chrudimských novinách výše. Věcí se zabývala i Česká televize, jejíž zpravodajská relace se nachází od 14. minuty vysílání zde

Jakub Valenta

Reklama