Chrudimské noviny Monitoring podzemních vod v bývalé Transportě zaplatí kraj

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Monitoring podzemních vod v bývalé Transportě zaplatí kraj

Chrudim – Čištění zamořené zeminy v areálu bývalé Transporty před několika lety skončilo. Přesto na místě zůstávala ochranná hydraulická bariéra, která měla zajistit, že se chemické látky do podzemních vod znovu nedostanou. Provoz této bariéry k poslednímu dni loňského roku skončil a nyní zbývá už jen provádět monitoring.

Podzemní vody jsou v současné době již čisté a především obyvatelé okolních obcí, kteří ve svých studnách v minulosti nacházeli jedovaté chemické látky, mohou své zdroje opět bez obav používat.

Na základě výsledků provedené sanace bylo provozovateli bariéry doporučeno zahájit provádění postsanačního monitoringu jakosti podzemních a povrchových vod v celé lokalitě bývalé Transporty. Především v oblasti areálu Nový závod včetně severního předpolí. Dále je třeba zajistit pohotovostní provozuschopný stav kompletního technologického celku ochranné hydraulické bariéry pro případ nutnosti opětovného spuštění při negativním vývoji míry a rozsahu kontaminace v podzemních vodách.

Předpokládané náklady pro rok 2017 byly stanoveny v následující výši: monitoring po sanaci ohnisek znečištění v nesaturované zóně horninového prostředí dosud zajišťovaný městem Chrudim 204 490 korun včetně DPH, monitoring po provedené sanaci podzemních vod 400 812 korun včetně DPH a zajištění pohotovostního provozuschopného stavu kompletního technologického celku ochranné hydraulické bariéry 524 898 korun včetně DPH. Krajský radní Václav Kroutil (ČSSD) však prostřednictvím dopisu přislíbil, že částku uhradí ze svého Pardubický kraj.  

Jakub Valenta

Reklama