Chrudimské noviny Mše připomněla začátek první světové války a její oběti, avšak bez většího zájmu věřících a Chrudimáků

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Mše připomněla začátek první světové války a její oběti, avšak bez většího zájmu věřících a Chrudimáků

Chrudim - Výročí, které si letos připomínají prakticky všechny země zatažené před sto lety do první světové války, připomněla i mše svatá, kterou sloužil chrudimský arciděkan Jiří Heblt. V pondělí 28. července uplynulo totiž už celé století od okamžiku, kdy bývalé Rakousko - Uhersko vstoupilo do války a začal tak do té doby největší ozbrojený konflikt v dějinách lidstva.

Heblt na úvod mše přivítal přítomné, mezi nimiž nechyběl ani starosta města Petr Řezníček (SNK-ED) s chotí a farářka místního sboru České církve evangelické Anna Lavická. Samotných věřících se však sešlo opět jen pomálu.

Po úvodních obřadech arciděkan v kázání upozornil na fakt, že není co slavit. Mše má být připomínkou zmařených životů lidí, na něž se v současnosti vzpomíná s jistými rozpaky, protože byli občany již zaniklého mocnářství. Sám kazatel poté připojil dvě historky, v nichž vzpomínal na své vlastní předky, kteří se první světové války také zúčastnili. Bohoslužbu zakončily litanie u sochy Krista, kterou nechali Chrudimáci vytvořit poté, co Velká válka skončila.

Farář Jiří Heblt pozval přítomné na vzpomínkové akce, které se budou v listopadu konat na hřbitově U svatého Kříže, kde by mělo úpravami projít i pohřebiště, kde jsou vojáci bojující ve válce a umírající ve městě pohřbeni. Farnost totiž získala dotaci od ministerstva vnitra, která jí umožní revitalizovat doposud opomíjený prostor na důstojné místo posledního odpočinku padlých vojáků.

Jakub Valenta

Reklama