Chrudimské noviny Na obzoru je budoucí využití areálu bývalého letního kina. Architekt nyní zpracovává dva potenciální návrhy

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Na obzoru je budoucí využití areálu bývalého letního kina. Architekt nyní zpracovává dva potenciální návrhy

Chrudim - Jak tomu bylo v minulosti už několikrát, je přicházející zima vyhrazena řešení areálu bývalého letního kina v lokalitě za budovou Muzea v Lázeňské ulici. Veřejná diskuse na toto téma má přitom už několik měsíců i veřejný výstup a jde o čtení podobné všem minulým výstupům.

Radnice se po letech bojů rozhodla ustoupit ze svých požadavků a v případě řešení „Co dál s letním kinem“ připustila restart celého projektu. V minulosti se tu například diskutovalo o vybudování parkoviště, multifunkčního prostoru nebo parku v místech, kde momentálně korozi podléhá obrovité betonové promítací plátno a socialismus pamatující sedačky pro diváky. Mezi kategorické odpůrce budování parkoviště patří jak Chrudimští patrioti - sdružení okolo architekta Josefa Kopečného, tak i spřízněný spolek pro Chrudim malebnou. Tito lidé zase vzývají pletenou čepičku městského zastupitele Richarda Herbsta (ANO 2011) a snaží se udržet bývalé letní kino při životě prostřednictvím promítání filmů, pořádáním bleších trhů a dalších kulturních akcí. Obě množiny příznivců letního kina se však v mnoha případech protínají.

Veřejná diskuse o budoucnosti přírodního amfiteátru proběhla v letošním roce. Koncem května se více než stovka zájemců sešla v jeho areálu a živě diskutovala o využití zelené plochy u jednoho z ramen řeky Chrudimky. Architekt Petr Klápště pak na základě závěrů z požadavků veřejnosti vytvořil výstup zveřejněný na webových stránkách města. Tento výstup si potom vzala za podklady i pracovní skupina a sestavila z něj podklady pro zadání nového projektu. Pracovní skupinu zastupovali na jedné straně příznivci spolku MaChr ve složení Richard Herbst (ANO 2011), Stanislav Novotný, Jan Axmann a městský zastupitel František Pilný (ANO 2011), a na straně druhé zástupci města - architekt města Marek Janatka a vedoucí Odboru územního plánování a regionálního rozvoje Petr Kopecký. Nezávislým koordinátorem byl při pracovních schůzkách opět Petr Klápště.

Pracovní skupina ve vzájemné shodě vypracovala materiál, z něhož by teď měl vycházet starý známý, architekt Václav Škarda. Ten nyní vypracuje dvě varianty budoucího řešení areálu bývalého letního kina.

Jakub Valenta

Reklama